Brandweercommandant Emiel Horstink: ‘Dit is een prima locatie!

Twello- De brandweer van Twello gaat op den duur verhuizen. De huidige locatie aan de Jupiter, waar ze het terrein delen met de gemeentewerf en waar tevens een schoolgebouw met gymzaal zijn gesitueerd, gaat plaatsmaken voor woningbouw. Een nieuw onderkomen aan de Zuiderlaan biedt goede mogelijkheden voor de toekomst. Donderdag 28 april jl. was er een inloopbijeenkomst voor alle geïnteresseerden in de kantine van de Voorster Hockeyclub Twello. Door Jos Bosch

Ruim een jaar geleden was er nog een hevige discussie gaande omtrent de mogelijke nieuwe locatie van de brandweerkazerne. Het college zinspeelde toen op een plek aan de Weteringstraat dat op veel weerstand stuitte bij de brandweer maar ook de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Brandweerlieden kwamen te veraf te wonen van de kazerne, nieuwe vrijwilligers zouden eveneens vanwege afstand moeilijk worden gevonden en aanrijtijden zouden onacceptabel worden verlengd. ‘We bouwen een brandweerkazerne in een weiland’ was toen een van de opmerkingen van brandweercommandant Emiel Horstink.

Locatie Zuiderlaan
Hoe anders is vandaag de gang van zaken. Het plan Weteringstraat verdween in de prullenbak en de locatie Zuiderlaan, welke destijds al werd genoemd als beste keuze, begint de eerste vormen te krijgen. We spreken Emiel Horstink die samen met collega Dennis Schelvis zichtbaar aanwezig is tijdens de inloopbijeenkomst. Eerste vraag is uiteraard; hoe gaat het nu met de samenwerking? “De samenwerking met de gemeente gaat prima” aldus Emiel. “Er is een goed overleg met VNOG en de vrijwilligers om te werken aan een nieuw pand voor de brandweer. Daar zijn we zeer tevreden over.”

En de locatie Zuiderlaan is geschikt? “Dit is een prima locatie! Met het aanrijden komt het redelijk uit, we moeten binnen een bepaalde tijd de weg op zijn. Ook voor de uitbreiding van vrijwilligers zitten we hier goed en op de nieuwbouwlocaties van Twello wonen veel brandweerlieden. Verder is er een prima ontsluiting vanuit de wijk.

Inzage in het werk
Een goed overleg dus over het gebruik van de toekomstige kazerne, waarbij ook is gesproken met de nabij gelegen sportverenigingen. Vanuit de buurt is er ook behoefte aan informatie. De vragen gaan onder meer over het aantal keren dat de brandweer uitrukt bij diverse calamiteiten. Inzage in het werk van de brandweer is onderdeel van het creëren van begrip en eigenlijk daarmee ook geruststellend. Emiel Horstink: “In principe staat de post altijd leeg, behalve als we uitrukken of oefenen. Er is geen permanente bemanning of bedrijvigheid. De mensen komen vanaf huis en moeten ervoor zorgen dat die rooie auto’s zo snel mogelijk de weg oprijden.”

Maar hoe vaak rukt de brandweer Twello gemiddeld uit per jaar? “We hebben zo’n honder uitrukken per jaar. Soms met hele grote spoed tot gekscherend de kat in de boom of een wateroverlast. Bij die laatsten rijden we niet met toeters en bellen, maar het moet wel gebeuren.”

Modelkazerne
Dik Noorlag sluit aan bij het gesprek. Hij is de voormalig brandweercommandant en kan vertellen over het ontwerp en de bouw van de huidige kazerne aan de Jupiter. De werkwijze was toen geheel anders, er lag ook een geheel andere regelgeving aan ten grondslag. “Wij vonden het bijvoorbeeld ideaal om de kledingrekken direct achter de stallingsplaatsen van de voertuigen te hebben. Maar omkleden achter de brandweerwagen is ook gevaarlijk. Er is nooit wat misgegaan, maar toch.” Maar ook hygiëne speelt een andere rol en wat te denken van vrouwen die zijn toegetreden tot het korps.

Onlangs werd in Didam een kazerne opgeleverd die model kan staan voor de kazerne in Twello. Dennis Schelvis: “De binnenkant van een kazerne wordt samengesteld aan de hand van modules. Daar gaat dan een jasje omheen. Ook de vierkante meters zijn berekend, met vier stallingen voor de auto’s. Alles is doorgerekend, van toiletten tot instructieruimtes, daar is geen speld tussen te krijgen!”

De oplevering
Prangende vraag natuurlijk, kan er iets worden gezegd over de oplevering van de nieuwe kazerne? De aanwezige ambtenaren van de gemeente Voorst houden een grote slag om de arm. Er zijn nog wat procedures te volgen. Binnenkort liggen de plannen voor een ieder ter inzage. Daarna moet er verder inhoudelijk worden gekeken naar het uiteindelijke gebouw, de aanbestedingen, begrotingen en dan blijft er bijvoorbeeld nog de vraag naar de beschikbaarheid van materiaal. Maar starten met de bouw in 2024 lijkt, zoals het er nu uitziet, realiseerbaar.

woensdag 4 mei 2022

Deel dit bericht