Broedgebied van weidevogels tijdelijk afgesloten

Wilp- Om weidevogels meer rust te geven tijdens het broedseizoen, is een deel van het wandelgebied tussen Wilp en Deventer, tijdelijk afgesloten. Wandelaars die vanaf de Wilpsedijk richting de Bolwerksweg willen lopen kunnen niet meer dwars door het broedgebied. De weilanden en akkers tussen Wilp en Deventer zijn van oudsher een paradijs voor weidevogels zoals de grutto, kievit en de wulp. Deze vogels vliegen helemaal vanuit Afrika en Zuid Europa hierheen om in het weiland hun jongen groot te brengen. Helaas hebben recente tellingen bewezen dat het niet goed gaat met de weidevogels in de uiterwaarden bij Deventer. Ten opzichte van veertig jaar geleden zijn de aantallen met ruim 60% gedaald.

​Oorzaken van de daling zijn ondermeer de grootschalige landbouw, de klimaatverandering waardoor het gebied droger wordt en de groeiende recreatiedruk. Daarom heeft IJssellandschap, samen met omliggende boeren, de (weide)vogelwerkgroep, agrarisch natuurbeheer het Collectief Midden Overijssel en andere betrokkenen, een actieplan opgezet. De bedoeling van dit actieplan is om maatregelen te treffen om de vogelstand in de uiterwaarden op peil te houden en te vergroten. Zo wordt er op een aantal percelen later gemaaid en zullen boeren de nesten in het land markeren. Dit doen ze samen met de Deventer Weidevogelwerkroep. Voor de vogels is rust in het terrein essentieel. Wandelaars en vooral loslopende honden zijn funest voor vogels met eieren en jongen. Daarom is aan het begin van de wandelpaden de tijdelijke afsluiting aangegeven. Na 15 juni zijn wandelaars weer welkom in het gebied.

Om weidevogels rust te geven tijdens het broedseizoen zijn wandelpaden tijdelijk afgesloten.

woensdag 21 april 2021

Deel dit bericht