BUITEN DE GEMEENTEGRENZEN

Voorst- Ook buiten de gemeentegrenzen van Voorst is heel veel gaande. Nu bouwt Voorst gelukkig geen muren rond zijn gemeente. In de loop der jaren hebben Voorstenaren de wereld binnen de gemeente gebracht. Over hen en over hun activiteiten in de wijde wereld en hun uitstraling binnen Voorst wil Wiel Palmen schrijven. Onderstaand artikel is op verzoek geschreven door Annelieke Laninga. Annelieke Laninga is in Twello opgegroeid. Ze vertrok in 2011 naar India, aanvankelijk voor een sabbatical van 6 maanden om te reizen, yoga te doen en te mediteren. Inmiddels woont en werkt ze al negen jaar in New Delhi waar ze overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt om samen het Indiase water management te verbeteren. In haar vrije tijd is ze actief als ambassadeur en vrijwilliger van een stichting genaamd World Without Obstacles (WWO). Het doel van deze organisatie is om samen met de lokale bevolking het onderwijs, de gezondheid en hun leefomgeving te verbeteren. Annelieke is in Delhi met Siddharth Sivaraman getrouwd. Vijf jaar geleden publiceerde Voorster Nieuws een reeks artikelen over het werk van WWO in India. In dit artikel geeft Annelieke enkele voorbeelden van projecten die tussen 2015 en 2020 zijn gerealiseerd.

DANKBAAR EN TROTSDoordat ik zelf in India woon en werk heb ik goed zicht op hoe projecten van World Without Obstacles worden uitgevoerd en op de inzet van de oprichter, de bestuursleden en vrijwilligers van WWO-India. Met weinig middelen hebben zij al vele mooie resultaten geboekt. Dit varieert van voorlichting over het belang van handenwas-hygiëne en het doorbreken van menstruatie taboes op het Indiase platteland tot het verstrekken van boekenbeurzen aan kinderen op een basisschool en het faciliteren van uitwisselingen met vrijwilligers uit Nederland.

Alle middelen worden 100% ingezet voor het realiseren van de projecten. De bestuursleden dienen geen declaraties in en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Om deze integere organisatie – en in de toekomst mogelijk ook andere liefdadigheidsorganisaties in India – verder te helpen in het realiseren van hun sociaal-maatschappelijke doelstellingen richtte ik in 2015 in Nederland een steunstichting met dezelfde naam “World Without Obstacles” op.

Samen met Dorine Werkhoven (secretaris), Ruud Mantingh (pen¬ningmeester) en Ferdinand Harmsen (communicatie) vormen we het bestuur. Ieder bestuurslid zet zich vrijwillig en op unieke wijze naast hun dagelijkse werkzaamheden en gezinsleven in voor de stichting. Ook zijn er de afgelopen jaren enkele vrijwilligers uit Nederland naar India gekomen om een project op te zetten of uit te voeren. Daar ben ik enorm dankbaar voor!

SCHOOLBEURZEN

Jaarlijks verleent WWO enkele studiebeurzen aan kinderen van sociaal economisch zwakke achtergrond. De kinderen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen een school uniform en boeken en schriften om te kunnen leren. De Gurukul Children Academy scheldt hen het schoolgeld kwijt. In schooljaar 2017-2018 konden we zo 3 kinderen van beter onderwijs voorzien. In 2018-2019 kwamen daar mede dankzij ondersteuning van de Protes¬tante Kerk in Twello nog eens 2 kinderen bij.

GEZONDHEIDSONDERZOEK

Dorine, onze secretaris, bezocht in oktober 2018 voor de tweede keer de Gurukul Children Academy school in Belsar. Zij is huisarts en heeft samen met Elise Verhagen, een kinderarts in opleiding die in Delhi was, en met enkele lokale dokters uit het dorp op één dag ruim 300 kinderen onderzocht.

Gezondheid in kaart gebracht

Alle leerlingen van de school hebben sinds 2016 een persoonlijke gezond¬heidskaart, waarop hun leeftijd, geslacht, lengte en gewicht, inentingen en gezichtsvermogen staan geregistreerd. De kaart is dit jaar – dankzij Elises suggesties en inspanningen – vernieuwd en verbeterd om de gezondheid van de kinderen beter te kunnen volgen.

Een bron van plezier voor ruim 300 kinderen

De speeltuin is gericht op het verbeteren van de gezondheid van kinderen en jongeren door hen te stimuleren fysiek actief te zijn en geest en lichaam te ontwikkelen door spelletjes te spelen. De speeltuin is goedkoop en mili¬euvriendelijk omdat het is gebouwd met gerecyclede materialen zoals gebruikte autobanden. Bij de inauguratie¬ceremonie was ook Ingeborg Kempers, een vrijwilliger uit Nederland aanwezig. Allen waren verbaasd over wat gedaan kan worden met een klein budget en weinig middelen maar maximale creativiteit. Petje af voor Play¬ground Ideas. En wat een plezier hadden de kinderen!

Meer informatie: www.worldwithoutobstacles.org of bezoek ons op Facebook.

woensdag 5 augustus

Deel dit bericht