Buurt wil behoud van speel- en sportveld aan Frans Halsstraat in Twello Wethouder Lagerweij; ‘in 200

Gemeente Voorst heeft 4 kleine inbreidingslocaties in Twello aangewezen voor woningbouw. Een perceel aan de Koningin Julianastraat, de voormalige schoollocaties De Oase (Troelstralaan) en De Kruimelkring (Abraham Kuyperstraat) én het ‘Kajak veld’ aan de Frans Halsstraat. Buurtbewoners van de wijk ‘De Veldjes’ zijn ‘zeer boos’ en maakten dit onder meer kenbaar middels diverse schriftelijke correspondentie alsmede hun inspreekrecht tijdens de onlangs gehouden RTG (Ronde Tafel Gesprek) in het gemeentehuis.

De reden van de boosheid wordt tijdens de RTG vertaald door onder meer buurtbewoner Wouter van de Veen. Afgelopen zomer is pas vernomen van de plannen, waar door gemeente Voorst al jaren aan wordt voorbereid, aldus van de Veen. In zijn eerdere brieven aan het gemeentehuis schrijft hij onder meer, zich te kunnen vinden in de het plan vanuit de gemeente, om binnen de kern van het dorp Twello woningbouw te realiseren op plekken die vrij komen of nog geen publieke bestemming hebben. ‘Maar het plan om daar ook een speel c.q. sportveldje voor in te ruilen, gaat mij te ver’ waarbij van de Veen vervolgt ‘mede ook dat er in de wijk steeds meer jonge gezinnen wonen met kinderen, is het verstandig om kritisch naar het plan te kijken’.

Tijdens de RTG buigen diverse raadsleden zich over de kwestie. Lijst Jansen stelt terecht de vraag, of er veel gebruik wordt gemaakt van het veld. Volgens Wouter van de Veen is dat wisselend maar wijst nogmaals op de vele jeugd in de buurt. Bovendien stelt hij duidelijk, dat het veldje géén hangplek is. PvdA/Groen Links vraagt wat nu eigenlijk het pijnpunt is van de buurt; de woningbouw of de wijze waarop men is behandeld door de gemeente? Van de Veen geeft aan, dat de buurt graag mee wil praten over hoe het stuk grond te benutten. “Het is een sportveld voor de jeugd, niet om daar 12 woningen te creëren” aldus de spreker.

De buurt gebruikt nog een ander verweer en dat betreft het groene- en sportieve beleid van gemeente Voorst. Voorst is de groenste gemeente van Europa en won daarvoor in 2019 een prijs. De jury loofde onder meer het verbinding zoeken met de burgers en de betrokkenheid tussen inwoners en gemeente. De buurt is echter van mening, nergens in te zijn betrokken. ‘Buurtcoaches worden betaald om bewegen van jongeren te stimuleren. Daar moet voor betaald worden, maar er liggen gratis velden voor de kinderen die moeten verdwijnen’ aldus een andere inspreker. Op de vraag van Gemeentebelangen, of er voldoende alternatieven zijn, blijkt dat deze er zijn, maar wel verspreid en niet geschikt voor alle doelgroepen. Een speeltuin is niet voor ieder kind geschikt en al zéker niet voor voetballen. Daarnaast speelt de verkeersveiligheid een rol bij het bezoeken van andere locaties, aldus de buurt.

Wethouder Lagerweij geeft aan, dat er sinds 2008 al sprake is van woningbouw, waarbij zelfs rekening wordt gehouden met het spoor. Lagerweij noemt het een vervelende afweging, wanneer het gaat om de keuze tussen wonen of voetballen. Daarbij komt, dat uit advies door een externe partij blijkt, dat de vier inbreidingslocaties als één project moeten worden aangeboden aan marktpartijen. Je kan daarmee voldoen aan de mix van eisen alsmede, dat er geen groot scala een restricties wordt meegegeven wat ontwikkelaars en bouwers tegen kan houden.

Er ligt nog geen concreet plan en er is al afgesproken, dat de buurt betrokken gaat worden bij de verdere plannen. Daarvoor worden ze uitgenodigd en zo nodig zelfs vaker. De keuze tussen groen, speelvelden en woningbouw blijft lastig, maar in deze is een bewuste keuze gemaakt voor de behoefte aan woonlocaties. “In de ideale wereld zouden we heel veel sportveldjes moeten hebben. We begrijpen het standpunt van de buurt maar hopen ook dat ze begrijpen, dat er behoefte is aan bouw. We kijken naar voorzieningen, maar in deze heeft wonen meer gewicht in de schaal” aldus de wethouder.

Daarbij is de wethouder van mening, dat de buurt zelfs heel vroeg is geïnformeerd. De plannen voor bespreking zijn er nog niet, alles moet nog vorm krijgen en dus is het ook nog niet duidelijk, waarover gesproken gaat worden. In de plannen zit nog rek, volgens de wethouder. Een plan is pas definitief, wanneer de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Tot die tijd is er wellicht nog ruimte en zal de buurt in ieder geval betrokken worden bij de verder ontwikkelingen.

Maandag 27 januari staat dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering.

woensdag 22 januari

Deel dit bericht