Buurtbusvereniging Stedendriehoek pleit voor abri’s en meer opstapplaatsen.

Twello- Tijdens het Ronde Tafel Gesprek van woensdag 9 september stond ‘Programma mobiliteit 2020-2030’ op de agenda. Maar liefst acht insprekers wilden hun zegje doen naar aanleiding van de zienswijzen. Buurtbusvereniging Stedendriehoek werkt met 65 vrijwillige chauffeurs en voorziet in een grote behoefte op het gebied van openbaar vervoer. Er zijn wat kritische kanttekeningen, welke als ‘handzaam formaat’ uit de doeken werden gedaan.

De Buurtbusvereniging Stedendriehoek werkt met 65 vrijwillige chauffeurs, wat het minimum is om alle ritten te kunnen bezetten en te continueren. Er wordt aan de gemeenteraad verzocht om op een goede manier te kijken naar de wegen in en rondom gemeente Voorst m.b.t. snelheid en veiligheid.

De laatste jaren hebben er nogal wat veranderingen plaatsgevonden in het wegennet van Voorst. Een van de nadelen is de beperking van snelheid van 80 naar 60. Veiliger voor de weggebruikers, maar een langere rijtijd voor de chauffeur. Een aantal punten van kritiek zijn vervolgens, dat aan de Rijksstraatweg in het dorp Voorst vier goede abri’s zijn verdwenen na de herstructurering van de weg. “Er ligt een nieuwe weg, maar de service is afgenomen” aldus de woordvoerder. Want wie nu op de bus wacht, kan niet meer schuilen voor koude en regen.

Sowieso heeft het op de schop nemen van de Rijksstraatweg in Voorst veel impact gehad. “Dat heeft ons zéér veel passagiers gekost” aldus de zegsman. “We moeten nog maar afwachten of we dat weer terugkrijgen.” De vereniging merkt voorts op, dat zij geen gehoor krijgt bij voorstellen tot nieuwe opstapplaatsen op plekken waar meer of nieuwe passagiers worden verwacht. De vereniging wil er alles aan doen om weer meer passagiers te krijgen. Want wanneer sprake zal zijn van té weinig passagiers, kan de provincie de vereniging opheffen. Ook wordt gewaarschuwd voor de toenemende stress welke de chauffeurs oplopen door allerlei maatregelen. Hierdoor kunnen vrijwilligers afhaken, terwijl er juist niemand kan worden gemist.

Woensdag 23 september mag de Gemeenteraad zich gaan buigen over de kritieken en aanbevelingen van de sprekers. De Raadsvergadering vindt plaats het in MFC, Bosweg 14 te Klarenbeek en start om 19.30 uur. Wie aanwezig wil zijn, dient voordien en vroegtijdig contact op te nemen met het gemeentehuis om zich aan te melden. Dit i.v.m. de huidige regelgeving.

woensdag 16 september

Deel dit bericht