Coöperatie Welsum Duurzaam u.a.

Welsum- Na een geruime tijd van voorbereiding is door de leden van de werkgroep Welsum Duurzaam op 13 januari de Coöperatie Welsum Duurzaam U.A. opgericht. Als Welsum Duurzaam willen de aangesloten vrijwilligers hun steentje bijdragen aan het verbeteren van het milieu en de leefbaarheid in het breedste zin van het woord: werken aan een duurzame samenleving. Dit doen ze o.a. door de dorpsbewoners van Welsum aan te zetten tot verduurzamen van hun woning en hun zo nodig hierbij te helpen. Al eerder hebben zij gratis energiescans beschikbaar gesteld zodat mensen adviezen kregen hoe ze hun huis konden isoleren, immers wat je niet aan warmte verliest hoef je ook niet op te wekken. Een duidelijke win/win maatregel, zowel voor de portemonnee als het milieu.

Het eerste bestuur van de coöperatie wordt gevormd door Aart van der Stel (voorzitter), Elisabeth Julsing (secretaris), Carla Brink (penningmeester) en Pamela van den Berg (lid).

Pamela heeft zich recent aangesloten bij de werkgroep, en het mooie is dat zij vanuit haar opleiding en haar werk veel nuttige kennis meebrengt. De andere werkgroepleden (Arjen Uijtewaal, Jaap Zitman en René Blickman) blijven gelukkig net zo hard meewerken als ze al deden. De coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen van een postcoderoossysteem, waarbij er een of meerdere zonnepaneelinstallaties worden geplaatst op het dak van een particulier of een bedrijfspand. Het rendement van deze installaties komt ten goede aan de deelnemende leden van de coöperatie. Het ligt voor de hand om hierop een focus te hebben, omdat er in de directe omgeving veel huizen zijn waarvan de daken niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat iedereen mee kan doen met de postcoderoos, ook mensen die niet direct het geld op de bank hebben om te investeren.

Met de energie die opgewekt wordt, dragen we direct bij aan de doelen die door gemeente en het rijk gesteld zijn in het kader van de energie-transitie. En door het in eigen beheer te doen, blijft de opbrengst ook in de eigen regio, bij de lokale gemeenschap en verdwijnt deze niet in de zakken van grote, soms zelfs buitenlandse investeerders. Daarbij hopen we uiteraard ook de kans op grote windmolens in de directe omgeving te verkleinen. De cooperatie is op dit moment met twee daken bezig en als het lukt om deze geschikt te maken voor panelen dan leveren deze genoeg stroom op voor ongeveer 40 huishoudens. Maar er zijn grotere ambities.

Uit het bevlogen groepje is Aart degene die zich het meest toe gaat leggen op het bevorderen van een schone, groene en biodiverse leefomgeving. Hij heeft al contact met enkele andere dorpsbewoners hierover. De coöperatie heeft regelmatig overleg met de bestuurders van soortgelijke initiatieven in buurdorpen en we worden ook ondersteund door de gemeente. Wilt u informatie of heeft u fantastisch goede ideeën voor ons, dan kunt u ons bereiken via welsumduurzaam@gmail.com. Of telefonisch op 0651293564 t.n.v. Arjen Uijtewaal

woensdag 10 februari 2021

Deel dit bericht