De Bosch van Rosenthalstichting wil na corona Voorster verenigingen weer tot bloei brengen

Voorst- In 2020 bestond landgoed Beekzicht 200 jaar. De Bosch van Rosenthalstichting en landgoed Beekzicht hadden het voornemen om dat uitbundig te vieren, samen met dorp Voorst en omgeving. Er was een feestelijk programma samengesteld waarin Voorsternaren uitgenodigd en betrokken zouden worden. Het zou een feest van Voorst met Beekzicht worden. Maar het liep totaal anders. Corona kwam er tussen en activiteiten werden afgeblazen. Gelukkig konden velen wel genieten van de prachtige herinrichting van het parkbos aan de Rijsstraatweg en van de ontworpen fiets- en wandelroutes.

​Inmiddels zijn we een jaar verder en zien we wat een jaar Corona heeft betekend voor het verengingsleven in een dorp als Voorst. Activiteiten vielen stil en sociale contacten en nieuwe aanwas vielen droog. Met een beetje geluk komen we in de loop van dit jaar in de situatie dat we de draad weer kunnen oppakken.

De Bosch van Rosenthalstichting wil de Voorster verenigingen daarbij een helpende hand bieden.

Presentatie op Voorster Feest 2021

De Bosch van Rosenthalstichting nodigt verenigingen uit Voorst uit zich te presenteren tijdens het feestweekend van dorp Voorst en Landgoed Beekzicht, op 18 en 19 september. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een presentatie of demonstratie en een wervingsactie. Met het oog op de planning in ruimte en tijd vragen het bestuur u uw voornemen tot deelname uiterlijk eind juni aan hen te melden. Aan deze deelname zijn geen kosten verbonden.

Steun bij herstart

Zit uw vereniging na het coronajaar financieel aan de grond, dan willen zij u graag helpen om weer tot bloei te komen. Zij nodigen u in dat geval uit om plannen te maken voor een extra activiteit, of en actie, voor presentaties en demonstraties, voor het ontwikkelen van een nieuw elan, kortom voor datgene waarvan u denkt dat het nodig is om weer tot bloei te komen. De Bosch van Rosenthalstichting is bereid u daarbij financieel te ondersteunen.

Wat u daarvoor moet doen?

Graag ontvangen zij van u een korte aanvraag die de volgende elementen moet bevatten:

1 naam en korte omschrijving van de doelstelling van uw vereniging,

2 adresgegevens (naam contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres),

3 korte omschrijving van uw plan voor extra activiteiten om weer tot bloei te komen,

4 overzicht van de kosten die met de uitvoering van dat plan gemoeid gaan,

5 inzicht in uw financiële situatie (bijv. jaarrekening 2020 en begroting 2021) waaruit blijkt dat u deze kosten onvoldoende zelf kunt dragen.

Aanmelden en informatie

Zowel aanmelding voor deelname als een eventuele aanvraag voor ondersteuning kunt u richten tot

Bestuur Bosch van Rosenthalstichting, e-mail: aanmelden@landgoedbeekzicht.nl, onder vermelding van: Voorster vereniging

Graag ontvangt het bestuur uw aanmelding en eventuele aanvraag voor 1 juli.

Voor nadere informatie: Gerard Koopmans 06-50213298, of Jan van Muyden 06-13078089

Samenwerking Landgoed Beekzicht en Voorster Volksfeest

Het Dorpsfeest in Voorst dat traditiegetrouw tijdens het eerste weekend van juni door de KOV georganiseerd wordt, gaat ook dit jaar helaas niet door. Weliswaar lijkt het de goede kant op te gaan met het Corona-virus, maar juni komt nog net iets te vroeg.

Het bestuur van de KOV is dus naarstig op zoek gegaan naar een alternatief op een wat latere datum. Tijdens deze zoektocht kwam het bestuur in contact met Landgoed Beekzicht. Dat had namelijk een vergelijkbaar probleem. Het landgoed bestond vorig jaar 200 jaar en ook dat is reden voor een feest.

Samen

Na een paar gezamenlijke vergaderingen en verkenningstochten op het landgoed zijn de betrokkenen met het volgende plan aan het werk gegaan. Op zaterdag 18 en zondag 19 september wordt er op en samen met Landgoed Beekzicht een aangepast Dorpsfeest gehouden. Het is geen traditioneel tentfeest met een kermis zoals u dat gewend bent, maar meer een familiefeest waar voor alle leeftijdscategorieën iets te halen valt.

Het precieze programma volgt nog maar de algemene gedachte is een tweedaagse markt met de mogelijkheid voor het Voorster verenigingsleven om zich te presenteren, ook de Voorster ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen. Natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten, dus er zullen verschillende buitenbars en eetgelegenheden aanwezig zijn. Verder ontbreken een paar oude bekenden van het traditionele Dorpsfeest ook niet. Denkt u maar aan de BBQ, het Vogelschieten (maar dan niet op vogels) en de Trekker Toertocht.

Kortom, het worden twee gezellige dagen voor het hele dorp Voorst en omstreken. De organisatoren hopen hiermee de vervelende Corona-periode een beetje te kunnen vergeten en vooruit te kijken naar een meer positieve toekomst. Zet u de data 18 en 19 september alvast in uw agenda!

woensdag 2 juni 2021

Deel dit bericht