De heer Penninx nu Meester Burger in de Gemeente Voorst

Klarenbeek- Donderdagmiddag 15 juli leverde burgemeester Penninx zijn ambtsketting in tijdens een speciale raadsvergadering in Klarenbeek in aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en vele genodigden. De heer Penninx was de langstzittende burgemeester van de provincie Gelderland.

Het gezin Penninx werd bij binnenkomst staand welkom geheten met een welverdiend warm applaus. U moet eerst de presentatielijst invullen, zei Edo Horstman, voor deze keer mag het ook met een kruisje.

Daarna werd de ontslagbrief voorgelezen door de raadsgriffier.

De commissaris van de Koning richtte zich als eerste tot de heer Penninx.

Hij benadrukte zijn kwaliteiten: de verbindende kracht, de betrokkenheid, het altijd zichtbaar zijn en gaf daarbij een opsomming van vele functies waarbij deze prachtige eigenschappen naar voren kwamen. “De opening van het Penninxpad op de Hartelaar is een bevestiging voor de passie waarmee jij je ambt uitvoerde”, aldus de spreker die daaraan toevoegde: “Een verdienste voor jou en je partner.”

De burgemeesters van Nijkerk, Apeldoorn en Lochem merkten op waardering te hebben voor de meerdere keren waarop de heer Penninx sprak vanuit zijn sociologische achtergrond.

Hetgeen gespecificeerd werd met oog voor menselijkheid, warme belangstelling en tussen de bevolking staan. “Hoe kunnen we uitgaan van de kracht en de kwaliteit van mensen en hoe ondersteunen we elkaar? Hoe kunnen we dat versterken?” Daaraan toegevoegd: zie het beste in de mens. Kijk naar voren. Vraag je af waar je naar toe wilt.

En: leg de nadruk op actief positief samenwerken en belonen.

De rol van de partner vond jij ook altijd belangrijk. “Zij is zijn steun en toeverlaat”, liet je ons weten. In de slotrede van de heer Penninx bevestigde hij dit door te vermelden dat partners van een jubilaris altijd van hem een bos bloemen kregen.

De burgemeesters bedankten hem voor zijn inbreng bij o.a.

VNOG (veiligheidsregio Noord– en Oost-Gelderland), Cleantech, veiligheidsoverleg en omgevingsbeleid.

Wat door collega burgemeesters nooit vergeten zal worden was de rondrit in een touringcar langs de oevers van de IJssel. Met tot ieders verbazing Jos als chauffeur en gids.

Harjo Pinkster wees op de ontelbare, zorgvuldig overwogen en unaniem aangenomen collegebesluiten, rekening houdend met wensen en mogelijkheden, tussen de mensen en regelgeving met vooral oog voor het positieve.

Hij benoemde tevens de rol van de burgemeester bij o.a. Entente Florale, verbreding A1, contacten met landgoedeigenaren, stimuleren leefbaarheid in de dorpen, het belang van mantelzorgers en vrijwilligers.

Als mevrouw Schreurs het woord neemt is haar man erg verbaasd. Ze heeft immers

’s ochtends nog “Nee hoor” geantwoord op de vraag van haar man: “Ga jij ook nog spreken?” Ze richtte zich in “Typisch Jos” tot hem met de woorden, lieve Jos, papa en opa. Vertelde dat hij als jongetje priester of pater wilde worden. Maar uiteindelijk koos voor een niet celibatair leven. “De rode draad in jouw leven is de innerlijke drive wereldverbeteraar te willen zijn”, vertelde ze.

Binnen het gezin mag groot en klein meedenken, meepraten en meedoen met een beargumenteerde mening. Ze noemde Jos een sociaal democraat in hart en nieren.

Het burgemeesterschap van Voorst “een droombaan” dat op zijn pad gekomen was.

De gemeente waarin hij 7 dagen per week en 24 uur per dag voor klaarstond met veel plezier en volop genietend. Emotievol sloot ze haar toespraak af en gaf het woord aan kleindochter Roos: “Opa nu heb je tijd om vaker met oma te gaan kamperen en wij kunnen langer blijven logeren.” Het familiecadeau, het beeld Rêverie van Maïté Duval, zal een prominente plaats krijgen in de huiskamer.

Edo Horstman haalde hoogtepunten aan, benoemde kwaliteiten en uitte dankwoorden.

Het raadscadeau, een open frame, waarvoor de heer Penninx in de gemeente een plaats mag kiezen en het zicht erdoor het schilderij zal zijn.

Daarna werd de hoogste onderscheiding uitgereikt: De erepenning der gemeente Voorst met daaraan verbonden het ereburgerschap, welke trots in ontvangst genomen werd.

Edo: “Het is een signaal hoe belangrijk jij bent geweest voor de Voorster samenleving en de relaties daarbuiten, neutraal en integer.”

Vervolgens kreeg de burgemeester het woord.

Hij sprak zijn zorgen uit over de politieke cultuur van tegenwoordig, het aanzien van de overheid in Nederland. “Steeds minder betogen waar ze vóór zijn, wat hun doelen of idealen zijn. Men levert vooral kritiek op de uitvoering van het beleid vanuit de controlerende rol. Volksvertegenwoordigers laten vaak het geluid horen van tegenstanders, schilderen elkaar op negatieve manier af, hetgeen door de massamedia versterkt wordt. Het aanzien van de overheid wordt onderuitgehaald”, aldus de heer Penninx

Het advies: “Heb aandacht en respect voor elkaar, kies voor zorgvuldige besluitvorming uit wijsheid en leg de nadruk op positieve boodschappen. Daarmee oogst je geen gemopper en agressie maar respect, aanzien en vertrouwen.”

In zijn slotbetoog sprak de scheidende burgemeester positieve woorden over o.a. de Stedendriehoek en Cleantech, samenwerking met collega gemeenten, Rijk en Provincie waaronder het kijken naar ruimteclaims. Dank aan raadsleden, gemeentesecretarissen, griffiers, politie, brandweer en GGD. Speciale dank aan Arda van Vilsteren voor 14 jaren trouwe dienst en aan zijn vrouw die hij verblijdde met een tuinplant.

T.a.v. de gemeente Voorst werd de nadruk gelegd op de prettige manieren van samenwerking, de geweldige samenleving, de gemeenschapszin, waardering voor dorpsbelangenorganisaties en dorpscontactpersonen, de positiviteit van de bevolking in de coronatijd en de blogs in het Voorster Nieuws.

“De gemeente Voorst beschikt over een ambtelijk apparaat met een zeer positieve spirit, toegankelijk met aandacht voor kwaliteit en beleid en met aandacht voor maatwerk richting de burger. Hier past de slogan bij ‘Wij zijn Voorst’. Blijf praten over het mooie Voorst en wat beter kan,” aldus de heer Penninx.

Tijd om het burgemeesterschap te beëindigen.

De heer Penninx ontdeed zich van de ambtsketen en hing deze om de schouders van locoburgemeester Hans van der Sleen, de vergaderhamer nam Edo Horstman in ontvangst, die daar op passende wijze de vergadering mee beëindigde.

“Kijk over grenzen heen, blijf daarbij positief, benoem wat goed gaat.”

“Het burgemeesterschap is voor mij een feest geworden, allen die hieraan meegeholpen hebben dank daarvoor. Het ga u allen goed.”

De heer Penninx geen burgemeester meer maar vanaf nu “Meester Burger”.

.

woensdag 21 juli 2021

Deel dit bericht