De Kledingbank Voorst e.o.

Twello- Onder leiding van de initiatiefneemster(s) Els Bosscher, Thea Bouwmeester en Aard van Duijn, zijn er de afgelopen maanden al de eerste stappen gezet om een kledingbank op te zetten in de gemeente Voorst. Deze vrijwilligers kunnen uit eigen ervaring spreken hoe lastig het kan zijn om met weinig financiële middelen te moeten leven. Vaak blijft er geen geld over voor kleding of een paar schoenen, wat tevens ook een primaire levensbehoefte is.

Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemers die als zzp’er werkzaam zijn.

De premie voor een arbeidsongeschiktheid verzekering als zzp’er is vaak erg hoog, waardoor veel ondernemers onverzekerd zijn. In geval van ziekte of een ongeval zal de ondernemer mogelijk noodgedwongen moeten stoppen met hun bedrijf. Met financiële problemen als gevolg.

Zoals eerdergenoemd is kleding 1 van de primaire levensbehoefte van de mens. Gezien er geen andere instanties zijn die deze mensen wil helpen met het vinden van passende kleding wil de kledingbank graag voorzien in deze behoefte.

De kleding zal kosteloos worden gegeven aan deze bovengenoemde doelgroepen.

Kledingbank Voorst geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet meer kunnen betalen. Zo willen wij ons steentje bijdragen aan de armoedebestrijding binnen de gemeente Voorst. De kledingbank is een particulier initiatief en wordt mogelijk gemaakt door sponsors en vrijwilligers. Om inzage te krijgen in de doelgroepen die in aanmerking komen voor de kledingbank, is er een onderzoek uitgevoerd binnen de gemeente Voorst. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal mensen met een uitkering in de gemeente Voorst ongeveer 270 mensen bedraagt. Hierin zijn alleenstaande, alleenstaande ouders maar ook gezinnen inbegrepen.

Vermoedelijk zal het aantal personen dat op of net boven het bijstandsniveau (AOW-ers zonder aanvullend pensioen, mensen die een WAO of WIA-uitkering hebben of het minimumloon verdienen) leeft, groter zijn. Daarnaast zijn er vanaf 2015 200 vluchtelingen gehuisvest binnen de gemeente Voorst. Daaronder zijn mensen zonder status of statushouder die de taal niet beheersen waardoor zij geen werk krijgen maar ook geen pensioen opbouwen. Zij dienen te leven op het minimum inkomen.

Wij hebben contacten gelegd met Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Voorzitter Hiske van den Heuvel heeft ons verteld dat er in november 2018 meer dan 4000 kinderen in de gemeente Apeldoorn en de gemeente Voorst in verborgen armoede leven. De contacten met Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst zijn gelegd om samen te werken zodat er voor beide partijen een doorverwijzing plaats kan vinden naar de hulpverleende organisaties. Met deze samenwerking kunnen wij ervoor zorgen dat eraan heel veel mensen gratis kleding kan worden geschonken.

Wij werken samen met de kledingbank Apeldoorn en de Kledingbank Deventer. Alleen al het gevoel dat je met elkaar hebt om iets moois weg te geven aan een behoeftige, dat geeft je een goed gevoel. De kledingbank is al begonnen met verzamelen van kleding, schoenen en linnengoed. Op dit moment slaan wij de spullen op bij ons thuis maar we merken dat het echt te vol wordt. Gelukkig hebben wij in het buiten gebied een huur ruimte gevonden die veel mogelijkheden biedt. Mensen kunnen op een toegankelijke manier naar de Kledingbank Voorst komen zonder aangekeken te worden.

Gezien de ruimte op agrarisch grondgebied gevestigd is er een omgevingsvergunning noodzakelijk. De gemeente heeft eerder aangegeven mee te willen werken met het verlenen van deze vergunning.

Dankzij de oproepen binnen de kranten en de mond tot mondreclame is er al veel kleding ingezameld. Waar de doelgroepen enorm mee geholpen kunnen worden. Het is geweldig om te zien dat mensen binnen en buiten de gemeente Voorst graag willen helpen met het ondersteunen van dit mooie doel.

Binnenkort gaan de initiatiefneemsters, gemeente Voorst, de kerken en de sponsoren om tafel om te bespreken of het financieel haalbaar is om de Kledingbank van de grond te krijgen.

Om de kledingbank binnen de gemeente Voorst mogelijk te maken hebben we nog erg veel steun en financiële middelen nodig om ons uiterlijke doel te bereiken.

Helpt u mee om samen met ons de schouders eronder te zetten? Wanneer u graag wat zou willen bijdragen (financieel of door het doneren van kleding) of wanneer u meer informatie wil krijgen, neem dan contact op met Els Bosscher van de Kledingbank Voorst (06-23380200), Koningin Julianastraat 48 Twello.

woensdag 12 juni

Deel dit bericht