De Kleine Wereld 50 jaar

Twello- Op 19 augustus 1969 is basisschool De Kleine Wereld van start gegaan aan de Kortenaerstraat in Twello. Kort daarna is men gestart met de bouw van een nieuwe school aan de Maarten Tromplaan. In oktober 1971 was de bouw gereed en is De Kleine Wereld samen met de kleuterschool Het Hummelhonk verhuisd naar het nieuwe pand. In 1991 heeft er nog een grote verbouwing plaatsgevonden. Na 46 jaar Maarten Tromplaan was het tijd om te verhuizen naar de Bredeschool De Fliert aan het Jachtlustplein. Een modern duurzaam schoolgebouw waar we het onderwijs anno 2019 goed vorm kunnen geven.

De Kleine Wereld nu: Daltonschool i.o.
Op De Kleine Wereld willen we kinderen nieuwsgierig maken naar alles wat er om hen heen gebeurt. Door betekenisvol onderwijs en boeiende instructies dagen we kinderen uit om te leren. In onze uitdagende en rijke leeromgeving wordt ieder kind geprikkeld om antwoorden te vinden op leer- en ontwikkelingsvragen, gebruik makend van zijn of haar eigen kwaliteiten. We doen daarbij een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het kind, en willen elkaar daarin inspireren en stimuleren. Het team werkt vanuit één pedagogische visie, vol passie aan het realiseren van één doorgaande lijn van 4 tot 13 jaar. Wij doen dit op basis van de 5 Dalton kernwaarden; samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, doelgerichtheid en reflectie. Wij gunnen elk kind een onvergetelijke basisschooltijd en zien het daarna vol vertrouwen de grote wereld in gaan.

Feest
Vrijdag 13 september waren alle kinderen welkom op de 50ste verjaardag van de school. Iedereen kwam prachtig verkleed naar school. Ridders, prinsessen, piraten, rock&roll, robots, streetdancers en kinderen afkomstig uit de oertijd. O.l.v. het muziekspektakel “De Klankenkaravaan” maakten de kinderen een muzikale reis naar het verleden. Professor Max en zijn assistent Chris bedienden de tijdmachine en lieten ons genieten van prachtig optredens van alle groepen.

Cadeautje
Wie jarig is trakteert! Alle kinderen hebben een fietsbel gekregen met daarop het nieuwe logo van de school.

Reünie oud-leerkrachten
Het is de feestcommissie gelukt om bijna alle leerkrachten die vanaf 1969 op De Kleine Wereld hebben gewerkt, op te sporen. Zaterdagmiddag 14 september hebben zij een kijkje genomen in de nieuwe school en vele herinneringen opgehaald.

Afscheid juf Mirjam
Tijdens al deze festiviteiten is er afscheid genomen van juf Mirjam Simonis. Zij is ruim 31 jaar werkzaam geweest op De Kleine Wereld. Een zeer betrokken leerkracht met oog voor het kind. Zij is door alle kinderen in het zonnetje gezet en mag gaan genieten van al haar vrije tijd.

woensdag 18 september

Deel dit bericht