De Martinusschool is een Gezonde School

Twello- Basisschool Martinus in Twello heeft het vignet Gezonde School behaald en mag zich drie jaar lang Gezonde School noemen. Hiermee laten we zien dat we werk maken van het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl op school. De Martinusschool heeft speciale aandacht voor het thema welbevinden en zet hiervoor de Gezonde School-aanpak in.

Een integrale gezondheidsaanpak waarmee gezondheid terugkomt in de lesstof, in de schoolomgeving, in signalering en in het beleid. Een échte Gezonde School, als groeiplaats voor een gezonde en vitale samenleving. Met gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, gezonde keuzes maken en opgroeien tot volwassenen voor wie een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is.

Directeur Carla Woudstra is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school de plaquette met het Gezonde School-logo. Zo kan iedereen die onze school bezoekt zien dat we structureel werk maken van een gezonde leefstijl!”. Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Kijk op www.gezondeschool.nl voor meer informatie!

woensdag 7 februari 2024

Deel dit bericht