De rafels van de randweg – ga door met vragen!

Voorst- Vorige week hebben we als CDA Voorst een brief ingezonden met betrekking tot de randweg Twello. We hebben daar veel reacties op gekregen. Dank daarvoor, want dat is juist wat wij willen. Contact met de mensen waar je het voor doet. En dat zijn de inwoners van Gemeente Voorst. Zo blijven wij scherp.

De randweg en de euro’s
Een vraag die een paar keer voorbij kwam was: “Hoe komen jullie aan die 10 miljoen en de last voor de burger?” Terecht dat dit gevraagd wordt.

Ten eerste was het stuk ‘De rafels van de randweg’ een reactie op het artikel in de De Stentor van 29 december jl. Daarin wordt melding gemaakt van een bedrag “tussen de 17 en 20 miljoen euro”. We zijn uitgegaan van het meest negatieve scenario, namelijk 20 miljoen. 10 miljoen zou van ProRail moeten komen. De rest vanuit de Gemeente Voorst.

We hebben een en ander nagerekend vanuit financiële stukken van de gemeente (de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025). Daarin staat met betrekking tot de randweg Twello: “investering Randweg Twello: 4,7 miljoen; extra middelen randweg 3 miljoen; aanpassen wegennet i.v.m. westelijke randweg 1,5 miljoen.” Dat maakt een totaal van ca. 9,5 miljoen euro.

Hierbij is geen rekening gehouden met tegenvallers (dat komt toch regelmatig voor bij overheidsaanbestedingen), plus de bouwkosten die momenteel sterk stijgen. Dus 10 miljoen. Best in de buurt schatten wij in.

Ten tweede de jaarlijkse last. De Gemeente kan tegen gunstige voorwaarden lenen. De lening heeft een looptijd van 40 jaar. In die periode moet de lening dan dus wel terugbetaald worden. We hadden gerekend met 1%. Voor een bedrag van 10 miljoen. En met een annuïteit, wellicht bekend van de eigen hypotheek. Dan kom je op ruim € 304.000 per jaar.

Stel nou dat de gemeente kan lenen tegen 0,01%. Bijna nul dus. Dan betaal je als gemeente nog steeds tussen de € 240.000 en € 250.000 per jaar. Want het geld is wel bijna “gratis”, maar terugbetalen hoort er ook bij…

En, o ja. De coalitie gaat sowieso voor € 8.000.000 in plaats van de eerder overeengekomen vijf miljoen. Voor een te lenen bedrag van € 8.000.000 betaal je jaarlijks nog steeds € 200.000 per jaar! En louter financieel gezien (nog afgezien van een bizarre bomenkap) zegt CDA Voorst daartegen dus ‘nee’.

Blijf vragen

In het bovenstaande hebben we een toelichting gegeven op de cijfers. We hopen dat dit meer duidelijkheid geeft.

We zijn echt blij zijn met de reacties. Dat is belangrijk voor het raadswerk. Democratie werkt doordat de volksvertegenwoordigers de bestuurders bevragen. In de gemeente is dat het College van Burgemeester en Wethouders. Als CDA Voorst geven wij graag invulling aan die rol. Essentieel is om te luisteren naar onze inwoners. Niet om iedereen maar gelijk te geven. Wel om het contact te hebben met de maatschappij, met de laarzen in de Voorster Klei. Daar doe je het immers voor. Blijf vragen!

Jürgen Wolff van Wülfing

Fractievoorzitter CDA

Heb je vragen? Contact opnemen kan via één van de leden van de fractie of via https://cdavoorst.nl

woensdag 12 januari 2022

Deel dit bericht