Duimen hoog voor vele enthousiaste reacties van deelnemers vragenlijst Je kan nog meedoen om jouw do

De uiterste inleverdatum is nog niet verstreken, maar er kan nú al worden gesproken van een succesvolle actie. Exact 3296 vragenlijsten werden er uitgedeeld in de dorpskernen Teuge, Terwolde, Klarenbeek en Voorst. Daarvan zijn er bijna 900 ingevuld retour ontvangen en iedere dag komen er nog inzenders bij! Een fantastische deelname tot zover, maar uiteraard hoopt gemeente Voorst op een zo groot mogelijke response. Bewoners hebben nog t/m vrijdag 6 december de tijd om deel te nemen.

Vragenlijst voor ieder gezinslid van 18 jaar en ouder

Woensdag 13 november werden de duizenden vragenlijsten via de brievenbussen bezorgd. Hierbij werden alle gezinsleden van 18 jaar en ouder uitgenodigd, om de lijst in te vullen. Dat kon middels het papieren exemplaar óf via internet. Ieder gezinslid kan zijn of haar stem laten horen, dus niet alleen vader/moeder, maar ook zoon/dochter! De boodschap is duidelijk; neem 10 minuten de tijd om mee te werken aan de toekomst van jouw dorp!

Wij willen wat van je weten

Hoe prettig is het om in je dorp te wonen? Ben je tevreden? Zijn er aandachtspunten voor het dorp? Ervaar je sociale verbondenheid? Ben je zelf ook actief wanneer het gaat om evenementen in je buurt? Zomaar globaal een aantal vragen welke worden gesteld en waar iedere inwoner wel een antwoord op heeft. Maar er worden ook vragen gesteld over verkeersveiligheid, buurtpreventie en het gaat over bijvoorbeeld interesses en gezelligheid.

Jouw stem is belangrijk!

Gemeente Voorst is een bruisende gemeente, waarbij veel aandacht is voor de gezondheid van haar inwoners, in de ruimste zin van het woord. De gemeente werkt daarbij nauw samen met de dorpscontactpersonen en de belangenverenigingen in de dorpen. Juist omdat zóveel mensen zich inzetten voor maximale leefbaarheid, willen zij graag weten; en wat vindt jij daar nu van? Daarom is jouw stem belangrijk!

Het resultaat naar nóg beter

We doen het best goed met z’n allen, de gemiddelde inwoner van de gemeente Voorst zegt dik tevreden te zijn. Maar we willen nu eens niet de gemiddelden weten, maar juist individuele meningen horen. Alle resultaten worden dan ook onder de loep genomen en het mooiste zou dan ook zijn, wanneer iedere inwoner daar straks het resultaat van gaat ondervinden!

Namens de Rekenkamercommissie van de gemeente Voorst, de dorpscontactpersonen én de belangenverenigingen; duimen hoog voor jullie!! En voor wie nog niet zover was gekomen; vul de lijst alsnog in, laat van je horen!!

woensdag 4 december 2019

Deel dit bericht