Een jaar vol keuzes…

Regio-

2021

2021 ligt achter ons. Het jaar dat ik na een lange periode weer de politiek in ben gegaan. Het

bloed begon te kriebelen. Plus het is goed om bij te dragen. Om niet aan de zijkant (digitaal)

te staan roepen, maar om echt mee te doen. Dat is het mooie van democratie. Je mag en

kan gewoon meedenken en meedoen.

Tegelijkertijd zie je verruwing. Er wordt beledigd, buitengesloten en zelfs gedreigd met

tribunalen. Tegelijkertijd zie je dat bij anderen bijna alles als een aanval wordt gezien. Er

wordt van alles met de haren bijgesleept. Radicaal is de norm. Daarom heb ik ook radicaal

gekozen. Voor een radicaal midden. Omdat daar de waarheid ligt. We noemen het CDA

Voorst. Nu eerst als fractieondersteuner. En na maart wellicht als raadslid…

2022

Komend jaar hopen we met zijn allen Covid-19 achter ons te laten. En in de Gemeente

Voorst moeten er knopen doorgehakt worden:

- Randweg Twello. Ja of nee? De noodzaak is niet helder. De financiering is niet rond.

Er zou veel, heel veel, geleend moeten worden. Weet dat we dat met zijn allen terug

moeten betalen. Jarenlang. Geen goed plan.

- Energietransitie. Er wordt een begin gemaakt in Wilp. Spannend. Onontgonnen

terrein. Veel vragen zijn nog open. Goede informatie is essentieel. Hoe gaan we de

burger helpen? De coalitie heeft (nu) bezwaar tegen een plan om de gemeenteraad

te informeren. Opmerkelijk. CDA Voorst is in ieder geval voor.

- Sociaal domein. De laatste jaren is veel bij de gemeente terechtgekomen. Met

stevige financiële consequenties. Als je moet kiezen tussen asfalt of het helpen van

mensen, waar kies je dan voor? Antwoord: mensen.

- (sociale) Woningbouw. Twello Noord ligt op de bestuurstafel. Er moet gebouwd

worden. Geen discussie. Alleen die weg er naartoe…

Verder: kunnen starters en mensen met een smallere beurs nog wel blijven wonen in

onze mooie gemeente? De minister heeft begin december een wetsvoorstel

gepresenteerd om voorrang te kunnen verlenen aan inwoners van een gemeente. Wij

vinden dat Gemeente Voorst hier zo snel als mogelijk mee aan de slag moet zodra de

wet is aangenomen. In 2022 zal CDA Voorst het voortouw nemen om eigen inwoners

voorrang te geven.

- Oprechte participatie. De afgelopen vier jaar kenmerken zich door een bestuur dat

participatie niet toepast, te laat toepast of er een creatieve draai aan geeft.

Voorbeeld: bestemmingsplan Twello Noord. Wij hebben bewoners van de

aanliggende buurt gesproken. Zij zijn niet tegen bouwen. Ze zijn boos over niet

gehoord worden. Over het niet, of te laat, krijgen van informatie. Over het

herformuleren van vragen zodat die niet meer herkenbaar zijn. Over nietszeggende

antwoorden als “dat komt wel goed.” Dat moet dus anders.

Ik begon ermee dat democratie iets moois is. En het mooie is dat de burger in 2022 aan zet

is. In maart kan er gekozen worden. En dan gaat het over zaken zoals hierboven genoemd.

Ik wens iedereen een mooi, gezond en wijs 2022!

Peter Wormskamp - fractieondersteuner & kandidaat raadslid CDA Voorst

woensdag 5 januari 2022

Deel dit bericht