EEN ZESJE VOOR VEILIGHEID? NOOIT!

Al meer dan een jaar wist het College van Burgemeester en Wethouders dat de verplaatsing van de brandweerkazerne naar bedrijventerrein Engelenburg niet voldeed aan de hoogste veiligheidsnormen. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland liet al in 2019 weten dat die locatie onbespreekbaar was. De aanrijtijd naar een brand zou erdoor met minuten worden verlengd.

Toch heeft de heer Van der Sleen, wethouder namens Gemeente Belangen (GB), het onzalige plan doorgezet. De Stentor van 3 april schrijft hierover: “Voor wethouder Hans van der Sleen had het niet zoveel uitgemaakt als de brandweer in Twello minuten later zou arriveren bij incidenten.”

Ondanks het feit dat de leden van B&W, inclusief de burgemeester (verantwoordelijk voor veiligheid) dus wisten dat de verplaatsing van de kazerne mensenlevens zou kunnen kosten, hebben ze het plan toch aan de gemeenteraad durven voorleggen. In De Stentor verklaart Van der Sleen dat voor hem een zesje op het gebied van veiligheid wel voldoende is. Letterlijk zegt hij: “Ik heb vroeger op school geleerd dat je met zesjes, dus met voldoendes, ook over kan.”

Hiermee zegt de wethouder dat hij op het gebied van de veiligheid van onze bewoners genoegen neemt met een zesje. Een schandalige opmerking! Voor de veiligheid van de bewoners van de gemeente moeten de hoogste normen worden aangehouden. Met onze veiligheid mag niet gesjoemeld worden! Nooit!

Waarschijnlijk hebben Van der Sleen en de andere leden van B&W erop gerekend dat ze de steun van de raadsleden van GB en D66 ook deze keer wel weer zouden krijgen. Gelukkig hebben deze raadsleden in dit geval de belangen van de inwoners van onze gemeente vooropgesteld. Dus hebben ze de oppositie gevolgd die van mening was dat de Zuiderlaan een veel betere locatie was voor de nieuwe brandweerkazerne.

Gemeentebelangen, dat normaal gesproken op aarde is om de belangen van zijn eigen wethouders te dienen, heeft in deze situatie eindelijk eens een keer de belangen van de bewoners van onze gemeente vooropgesteld. In de Tweede Kamer krijg je voor minder een motie van afkeuring aan je broek.

Arend Jansen,

fractievoorzitter Lijst Arend

woensdag 7 april 2021

Deel dit bericht