Fracties unaniem; géén miljoen uitgeven aan ‘audiovisuele middelen raad’

Voorst- Veel commotie was er onlangs, toen bekend werd dat er aangaande de revitalisering van het gemeentehuis van Voorst nog een soortement ‘postje onvoorzien’ uit de hoge hoed van het college werd getoverd. In de prioriteitennota 2021-2024 werd een investering van € 1.050.000,- opgevoerd voor audiovisuele middelen raad. Tijdens de raadsvergadering van maandag 9 november jl. werd een amendement ingediend; verwijder de exploitatie en stel deze op 0.

Het Voorster Nieuws sprak wethouder van der Sleen al op 28 september jl. inzake de meerjarenbegroting. Naast de aankondiging van lastenverzwaring werd meer tersluiks ook gesproken en gepubliceerd over de ruime miljoen aangaande ‘de verstaanbaarheid van de raad’. Een veelomvattend plan welke uiteraard verder gaat dan alleen het goed kunnen horen van de raadsleden. Wellicht is ‘een nieuwe elektronische infrastructuur’ een betere beschrijving, waarbij de investering onder meer wordt verdedigd door het gehoor geven aan de hedendaagse eisen, aldus de wethouder.

CDA, Gemeentebelangen, D66, VVD Liberaal 2000 en PvdA GroenLinks brachten tijdens de online raadsvergadering een amendement in, waarbij Fractie Suelmann en Lijst Arend terstond meedeelden dit amendement mede te willen ondertekenen. ‘Het is niet duidelijk hoe dit bedrag is opgebouwd en of het nodig is’ en ‘de raad heeft zijn ambities ten aanzien van audiovisuele middelen nog niet uitgesproken’ waren de overwegingen van de indienende partijen. Ze zijn van mening dat de onderbouwing van het voorstel te mager en onvolledig is. De raad kan geen weloverwogen keuze maken en gaat dan ook niet akkoord. Sterker nog, men amendeert om de investering te verwijderen en op 0 te stellen, voor de prioriteitennota én de begroting 2021-2024.

Wethouder van der Sleen geeft aan dat het college niet betrokken is geweest bij het project. Maar ook de raad is in deze een onwetende. Bizar slecht uitgangspunt, wanneer de lamme en de blinde wegen moeten bewandelen waar zóveel geld in om kan gaan. VVD Liberaal 2000 zegt verbaasd te zijn dat een klaarblijkelijk onwetend college wel ruim een miljoen euro opteert en verdedigt. “Het moet helder zijn voor raad en college, dat college aan het werk moet en verantwoordelijkheid heeft” aldus de partijwoordvoerder. Gemeentebelangen wil vooral helderheid in de wetgeving als ook wat er nog meer mogelijk is. D66 én GB wijzen op de opdracht tot soberheid.

Het college heeft de opdracht aanvaard en zegt er zelfs al mee bezig te zijn. Kennelijk zijn de eerdere protestgeluiden al gehoord en is op voorhand geconcludeerd, dat de plannen te hoog zijn gegrepen en drastisch dienen te worden bijgesteld. Wethouder van der Sleen heeft wel een punt; géén enkele euro uitgeven zal niet haalbaar zijn en vraagt de raad of dit wel realistisch is. “Ook bij een sober voorstel zijn er kosten” aldus de wethouder.

woensdag 18 november

Deel dit bericht