Gemeente Voorst continueert samenwerking krachtig project ‘Veluwe op 1’

Regio- Het college van B&W heeft besloten om de samenwerkingsovereenkomst ‘Veluwe op 1 2021-2015’ te ondertekenen. Daarmee wordt de succesvolle netwerksamenwerking van de afgelopen drie jaren voortgezet, omdat gemeente Voorst de ambities en doelstelling van Veluwe op 1 nog steeds deelt. Wethouder Harjo Pinkster zette dinsdag 2 februari jl. op toepasselijke wijze de handtekening. Gemeente Voorst is een van de 21 gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst heeft getekend.

‘Samenhang, samenwerking en focus, dit is de ambitie van de VeluweAgenda, onderschreven door bijna 40 actieve partners op de Veluwe.’ De website VeluweOp1.nl schetst in duidelijke taal een helder beeld over het belang van de Veluwe, de ambities van de organisatie én een overzicht van de enorme achterban welke de plannen ondersteund. Voorst als groenste gemeente van Europa met in het oosten de IJsselvallei, bouwt in het westen mee aan een gezond blijvende natuurlijke omgeving.

‘In 2025 is de Veluwe de meest gastvrije bestemming van Nederland, waarin een hoge biodiversiteit voor flora en fauna in balans is met een unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden.’ De invulling welke daaraan wordt gegeven is heel breed, onder meer middels bebording waarop routes en informatie staat vermeld, duurzame mobiliteit, laadpalen, vitale vakantieparken en duurzaam toerisme. Je zou dit kunnen vertalen naar een verder door te voeren, bewuste samenleving als mens in de natuur, maar de laatste voorop.

Wethouder Harjo Pinkster zette namens gemeente Voorst een handtekening voor de toekomst en deed dat op toepasselijke wijze, omringd door de natuur. Aan de Bandijk in Terwolde bij een picknickplaats welke uitkijkt over de IJssel. “Het is een bescheiden bijdrage van gemeente Voorst, waarbij er altijd al een samenwerking was vanuit recreatie en toerisme” en de wethouder vervolgt; “de Veluwe is een belangrijk merk voor onder andere ons toerisme, economie en samenleving.”

Wie een kijkje neemt op de website van Veluwe op 1, ziet daar hoe de organisatie is samengesteld. Particulieren, bedrijven en gemeenten werken samen, waarbij veel taken zijn onderverdeeld. Veel zaken zijn in onderzoek en wording, de structuren zijn helder. “Er ontstaan allerlei projecten waar men in de breedte mee bezig is” en inderdaad, door ontwikkeling zal men ook voor nieuwe uitdagingen komen te staan. De wethouder noemt onder meer de recreatie-zonering. “Om te zorgen dat bepaalde gebieden niet zo druk worden bezocht. De Postbank bijvoorbeeld, waar het te druk werd. Maar inmiddels kennen we ook het probleem van stikstof en spreken we over de houdbaarheid van de natuur.”

Wandelen, fietsen, ruiterroutes, zomaar wat recreatieve activiteiten die mogelijk zijn. Maar boven dit alles dient de natuur op 1 te staan, daar kan zelfs een wethouder niet omheen. “Meer dan de helft van onze eigen inwoners zijn de recreanten van de eigen omgeving! Je wil niet dat dat de kwaliteit teniet wordt gedaan of gebieden niet meer toegankelijk zijn.” Een gegeven dat overigens niet alleen geldt voor de Veluwe, maar waar ook binnen de gemeentegrenzen aandacht voor moet blijven. “Al zijn we niet de Veluwe, we hóren bij de Veluwe.”

woensdag 10 februari 2021

Deel dit bericht