Gemeente Voorst was in 2019 € 350.000,- extra aan zorg kwijt.

Wethouder Wim Vrijhoef; “Alle zorg aan huis is gewoonweg niet te betalen!” Voor 19 euro per maand is voor iedereen hulp beschikbaar, ongeacht je inkomen. Waar voorheen juist afhankelijk van dat inkomen een bijdrage werd gevraagd en mensen met meer geld dus ook meer betaalden, is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vastgesteld dat de eigen bijdrage voor iedereen gelijk moet zijn, waarbij de gemeente verantwoordelijk is om de wet uit te voeren.

Voor 19 euro per maand is voor iedereen hulp beschikbaar, ongeacht je inkomen. Waar voorheen juist afhankelijk van dat inkomen een bijdrage werd gevraagd en mensen met meer geld dus ook meer betaalden, is in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vastgesteld dat de eigen bijdrage voor iedereen gelijk moet zijn, waarbij de gemeente verantwoordelijk is om de wet uit te voeren.

Het programma EenVandaag presenteerde onlangs een eigen onderzoek, uitgevoerd onder 149 gemeenten waaruit blijkt, dat 94% dit een slechte maatregel vindt. Volgens die gemeenten is dit ook in strijd met het uitgangspunt van de Wmo, namelijk dat mensen zich zo lang mogelijk op eigen kracht moeten redden en dan pas aankloppen bij de gemeente (bron: EenVandaag).

Wij vroegen aan wethouder Wim Vrijhoef, hoe deze constateringen zich verhouden binnen de gemeentegrenzen van Voorst en concludeerden, dat de situatie zorgelijk gaat worden.

Volgens wethouder Vrijhoef heeft iedereen in 2019 gezegd, dat de nieuwe regeling onzin is; ongeacht inkomen een bepaald bedrag betalen. Neem het huishouden dat twee uren hulp per week krijgt dat 50 euro kost. Betaalden ze voorheen 20 euro eigen bijdrage per week en dus ruim 80 euro per maand, nu is dat nog slechts 19 euro. Een verdienste voor de hulpvrager, maar ook een derving aan inkomsten voor de gemeente!

“De minister zegt dat we het aan de keukentafel moeten organiseren, maar hoe kan dat wanneer er een recht is? Dan moeten we het draaien, wanneer de vraag er is” aldus Wim Vrijhoef. “We vragen bij de mensen of er een probleem is en wanneer dat niet kan worden opgelost, moeten wij leveren. De gedachtenkronkel, dat wij eraan kunnen sturen, is er dus niet” maar de wethouder ziet ook uitzonderingen. Er zijn mensen die geen hulpvraag indienen en vinden dat ze het zelf en op eigen kosten kunnen regelen.

De wethouder wijst er nog eens op, dat wie zorg nodig heeft, het ook moet krijgen. “Voor de goede orde, die het nodig hebben gaan we niet op bezuinigen. Maar voor wie het nodig hebben en het zelf kunnen betalen, kán dit niet de bedoeling zijn” waarbij de wethouder schets, dat Wmo veel diensten levert. PlusOV, algemene voorzieningen, hulpmiddelen, etc. en bij dit alles blijft de maximale bijdrage van € 19,- voor iedereen hetzelfde.

“Wij hebben vorig jaar, door de aanzuigende werking al kosten gekregen. We hebben toen ook al gemerkt dat de extra inkomsten minderden. Van 4 ton naar 2,5 ton en dit jaar naar 1,5 ton. En extra uitgaven aan de andere kant waar het nu pas begint door te dringen, dat het zo geregeld is. Daarbij is er dan nog Den Haag die heeft gezegd, dat er reële tarieven aan de dienstverleners moeten worden betaald. “Dat heeft 9% extra gekost per jaar. Dat zijn dus ook tonnen die extra uitgegeven worden.”

Op de vraag of gemeente Voorst het werk aan kan, is het antwoord van de wethouder tweeledig. “We kunnen het op dit moment gewoon aan” maar hij stelt zich ook de vraag; waar halen we in de toekomst de capaciteit vandaan? “We moeten straks iemand aannemen waar (financieel) niets tegenover staat. Een op de 4 is thans bejaard, dat wordt 1 op de 3. Ga maar rekenen wat dat met zich meebrengt.”

Wim Vrijhoef vervolgt; “Er zijn nu al veel gemeenten die de OZB gaan verhogen om de kosten te kunnen betalen. Wij vinden dat je die juist met rust moet laten. Eén uitzondering; wanneer de zorg uit de hand loopt, dan moet je wel. Solidariteit komt om de hoek kijken, dan moet je het goed gaan regelen. Het wordt heel pijnlijk om dit te gaan doen, terwijl op rijksniveau hiervoor geen begrip is. Ze maken de rijken rijker en de armen armer.”

Tot slot de vraag; wat zou de wethouder graag willen? “Dat je het kan organiseren, dat de centen er gaan komen en dat je het zo goed mogelijk gaat doen. Prima idee dat mensen thuis blijven, maar tot hoever ga je dan? Een meerjarenbeleid vanuit Den Haag zou goed zijn, dan kunnen we ons erop inrichten. Er zijn nu geen eindoplossingen.”

woensdag 22 januari

Deel dit bericht