Gemeenteraad besluit tot aanbeveling voor herbenoeming van burgemeester Penninx

Voorst- De gemeenteraad van Voorst heeft unaniem het besluit genomen tot aanbeveling voor herbenoeming van burgemeester Jos Penninx per 15 december 2018 voor een 3e termijn. Dit betekent dat de gemeenteraad de herbenoeming van burgemeester Jos Penninx aanbevelen bij de Koning. Deze aanbeveling wordt ondersteund door de Commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje.

De gemeenteraad is van mening dat de burgemeester zijn rol zeer goed uitvoert. Raadslid Edo Horstman sprak namens de gehele gemeenteraad een aantal lovende woorden over de burgemeester. “De heer Penninx heeft in de afgelopen 12 jaar bewezen een goede burgemeester te zijn voor de gemeente Voorst. Naast een geweldige inzet en werklust wordt hij geprezen voor zijn betrouwbaarheid, integriteit, zijn verantwoordelijkheidsbesef, de doeltreffendheid van zijn besluiten en overleggen, de empathische persoonskenmerken, zijn zichtbaarheid in de Voorster gemeenschap en zijn communicatief vermogen”.

Daarnaast waardeert de gemeenteraad dat burgemeester Jos Penninx klaar staat voor iedereen in de gemeente. “De burgemeester is iemand die zijn weg vindt in de Haagse kringen, maar gelukkig ook bij de harde werkers in het gemeentehuis en daarbuiten. Een bezoek aan de vrijwillige brandweer, de jongens van de buitendienst of de mensen van dorpsverfraaiing zijn vaak minstens zo belangrijk als een college- of raadsvergadering. Eén van de hoogtepunten is vaak wel de viering van een 60-jarige bruiloft of de verjaardag van een eeuweling”, aldus raadslid Edo Horstman.

Dit betekent dat er weinig meer in de weg staat om burgemeester Jos Penninx een nieuwe periode van 6 jaar te gunnen als burgemeester van gemeente Voorst.

woensdag 11 juli

Deel dit bericht