Gemeenteraad wil positieve energie voor de gemeente Voorst!

Voorst- Nederland heeft een missie welke er niet om liegt; klimaatneutraal in het jaar 2050. Het thema energie is daarmee een van de rode draden in de gemeente Voorst. Een zoektocht naar methoden en mogelijkheden, waar al menig bijeenkomst in diverse dorpen heeft plaatsgevonden. Waar initiatieven en protesten soms hand in hand gaan en waar we in de groenste gemeente van Europa laveren tussen onder andere waardevolle gronden, (beschermde) landschappen en financiële belangen. Een energiestrategie die niet alleen maar winnaars zal kennen.

Door Jos Bosch

‘We staan voor een grote opgave om duurzame energie op te wekken, waarbij het belangrijk is dat er een zo groot mogelijk draagvlak is bij de inwoners van de gemeente Voorst. Uit de Voorster Energie Strategie (VES) blijkt dat de voorkeur uit gaat naar kleinschalige, lokale projecten waarbij ook de opbrengst lokaal blijft. Daarbij zijn al diverse lokale initiatieven op gang gekomen.’ Voorgaande strekking was de introductie van de motie, welke tijdens de raadsvergadering van maandag 19 april door de volledige gemeenteraad aan het college werd aangeboden. Een motie die omarmd kan worden, maar enige uitleg verdiend.

Hoe het niet had gemoeten

Er wordt veel energie gestoken in de zoektocht naar de juiste wijze van toekomstige energievoorzieningen in de gemeente Voorst. De VES begint meer en meer vorm te krijgen. Het gaat niet zonder slag of stoot maar onder het mom ‘al doende leert men’, wordt veel informatie opgehaald bij onder meer de inwoners. Ook wordt leergeld getrokken uit de projecten ‘hoe het niet had gemoeten’, waarbij het enorme zonneveld langs de A1 bij iedereen tot de verbeelding spreekt. Zeker, bedrijfsmatig is dat gunstig – hoe groter des te voordeliger – en landeigenaren spinnen er garen bij. Maar die twee laatsten zijn ook gelijk een grote bedreiging voor diverse plannen.

Energiecowboys

Al langere tijd komen er alarmerende geluiden vanuit diverse dorpen. Daar waar vanuit de VES ingezet zou worden op kleinschaligheid en beheersbaarheid en tévens oog moet zijn voor de vele kleine initiatieven, zijn het de zgn. energiecowboys die niets ontziend te werk lijken te gaan. Landeigenaren worden rechtstreeks benaderd door grote partijen, waar veel geld wordt geboden voor vele hectaren grond, zodat grootschalige zonnevelden kunnen worden gerealiseerd. Grote stappen snel thuis, maar het heeft er alle schijn van dat nietsontziend te werk wordt gegaan.

Tegengas vanuit Voorst Noord

De gemeenteraad is dan ook van mening, dat grootschalige projecten een demotiverende werking hebben op de lokale initiatieven en veel negatieve energie met zich meebrengen. Voorts zou niet de markt de leidende factor moeten zijn, maar participatie en het mooie landschap, aldus de ingediende motie. Tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) van maandag 12 maart kwamen diverse sprekers aan bod, waarbij een aantal zich met elkaar hebben verbonden hebben middels ‘Voorst Noord’. De belangenverenigingen van De Vecht, Nijbroek en Terwolde zijn samen met diverse inwoners aan tafel gegaan om plannen te bespreken en tegengas te bieden jegens de aanstormende multinationals.

‘Wij zijn blij met de participatie’

“Een uitermate sympathieke motie!” was de reactie van wethouder Wim Vrijhoef, waarbij de gemeenteraad vooral inzette op participatie met de inwoners van de gemeente Voorst. “Wees transparant naar je inwoners, geen dubbele agenda’s” was een uitspraak van Emiel de Weerd (VVD-Liberaal 2000). Daarmee doelend op het positief benoemen van kleinschalige initiatieven, maar anderzijds als college wetende dat multinationals door je gemeente dansen. “Wij zijn blij met de participatie” aldus Bjorn van Ekeren (Gemeente Belangen). Lijst Arend merkt op dat de kleine kernen niet meer voorbij moeten worden gegaan door grote energiepartijen en fractie Suelmann onderstreept de sterk waarneembare betrokkenheid van de burgers.

Procesregisseur

Het college zegt ‘ja’ tegen de rol van procesregisseur om daarmee een goed participatieproces te waarborgen. Ze gaat lokale/dorpsinitiatieven faciliteren en voorrang geven en actief in gesprek met de belangenverenigingen om lokale initiatieven van de grond te krijgen. Voorts zal actief gewerkt worden aan de andere in de VES opgehaalde suggesties, zoals zonnepanelen in geluidsschermen en wallen langs de snelweg. De problematiek leeft, waarin schouder aan schouder kan worden opgetrokken. “Wij gaan de rol als procesregisseur pakken!” aldus wethouder Vrijhoef.

woensdag 28 april 2021

Deel dit bericht