Groene Dorpskerk Twello neemt deel aan Opschoondag

Twello- Toch een landelijke Opschoondag. Al 18 jaar viel de landelijke Opschoondag (World Cleanup Day) op de derde zaterdag van maart. Het coronavirus zette daar dit jaar een streep door. De Opschoondag is het moment voor inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs e.d. om samen in actie te komen voor een omgeving zonder zwerfafval.

Een jaar overslaan zou een slechte zaak zijn en daarom is er landelijk een nieuwe datum geprikt: zaterdag 19 september. Ook de gemeente Voorst doet weer mee. Ze stelt gratis de benodigde materialen beschikbaar voor het opruimen. Bovendien worden de volle zakken opgehaald en is er een tegenprestatie van € 5,- per volle zak. En zorgt de gemeente voor richtlijnen om coronaproof te werken. De werkgroep Groene Kerk van de Dorpskerk in Twello doet dit jaar ook mee aan de actie. De werkgroep zet zich in voor duurzaamheid, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Zo zijn er vorig jaar bloembermen ingericht bij het station en de Doornweerdstraat.

U kunt nog meedoen met de opschoonactie. Geeft u zich dan zo snel mogelijk op bij de werkgroep via email groenekerk@pkn-twello.nl De werkgroep zorgt voor de materialen, informatie en verdeling in groepjes. We verzamelen bij de Dorpskerk Twello om 9.30 uur.

Werkgroep Groene Kerk Twello

woensdag 16 september

Deel dit bericht