Groep 8 Hietweide verdient een CITO-feest

Twello-

​Na 8 jaar heel hard zwoegen en werken op de basisschool, kregen de kinderen van groep 8 van de Hietweide dinsdag dan eindelijk de uitslag van de eindcito-toets. Het was zeker het wachten waard, want de scores vielen erg hoog uit (gemiddeld 539,6, terwijl het landelijk gemiddelde op 535 lag). In tegenstelling tot wat er landelijk wordt verkondigd, hebben de kinderen van de Hietweide dus niet lager gescoord, maar hebben zij geprofiteerd van de manier van lesgeven tijdens het thuiswerken door corona. De kinderen en de meesters en de juffen waren erg trots op de behaalde scores en dat was reden voor een feestje. Donderdagmiddag werd er muziek gedraaid, film gekeken, popcorn en ‘champagne’. Voor foto’s van het feestje zie website: www.hietweide.nl

woensdag 2 juni 2021

Deel dit bericht