Grote groep Benring-bewoners dreigt zonder zorg te komen zitten

Voorst- Pakweg 25 bewoners van De Benring in Voorst hebben tot uiterlijk 1 oktober om al dan niet met hulp van familie een nieuw contract met Sensire af te sluiten. Doen zij dit niet dan krijgen de bewoners geen zorg meer. Sensire-woordvoerder Arend Pleysier adviseert betrokkenen daarom zo snel mogelijk het gesprek over een contract aan te gaan.

‘’Ons wijkverpleegkundigenteam neemt de zorg voor deze bewoners over mits er tijdig een contract wordt gesloten. Dan bekijken we per situatie wat de juiste en toekomstbestendige zorg is en hoe we die ook in de nacht kunnen inrichten. Voor alle bewoners kunnen we een oplossing realiseren die veilig en verantwoord is.’’

Op een drukbezochte bijeenkomst in de grote zaal van het woonzorgcentrum aan de Tuinstraat uitten familieleden woensdagavond hun grote zorgen. Zij vrezen dat hun naasten vanaf komende maand niet langer de intensieve zorg krijgen die zij nodig hebben. ‘’Wie garandeert straks de nachtzorg’’ en ‘’hoe gaat het bij mijn moeder met eten en drinken, dit kan ze niet zelfstandig’’, waren enkele vragen die aan bod kwamen.

De angst voor uitholling van de zorg is volgens Pleysier ‘absoluut onterecht’. ‘’Wij hebben de verantwoordelijkheid de zorg zo goed mogelijk in te vullen, maar dat moeten we wel samendoen met de betrokkenen. Sinds juni hebben we hun telefonisch en in persoonlijke gesprekken met grote herhaling verzocht met ons in gesprek te gaan, maar op dit verzoek is nauwelijks ingegaan.’’

Kleinschalig Wonen
Het dreigende onheil voor de groep Benring-bewoners volgt op het met veel emoties omgeven besluit van Sensire te stoppen met intensieve 24-uurszorg op deze locatie. Hierdoor moeten vijf dementerende bewoners van de afdeling Kleinschalig Wonen (KSW) verhuizen. Dit tot verdriet en woede van hun naasten.

Stichting Zorg Thuis wilde de KSW-zorg overnemen, maar kreeg geen contract van zorgkantoor Midden IJssel. Volgens het zorgkantoor bood het plan van Zorg Thuis onvoldoende garanties en zekerheid.

Franz Roos, voorzitter van Woonzorgcoöperatie Voorst, noemde deze afwijzing woensdag een ‘domper’. ‘’We zijn diep teleurgesteld.’’ Volgens Roos is de strijd om de afdeling KSW voor Voorst te behouden verloren. ‘’Voor deze mensen hebben we hier geen alternatief voor handen.’’

Noodkreet
Roos raadde familieleden van de groep van ongeveer 25 bewoners aan met Sensire in gesprek te gaan. Zelf heeft hij contact gehad met de coördinator van Nederland Zorgt Voor Elkaar. Die heeft mails gestuurd naar de Nederlandse Zorgautoriteit en het ministerie van VWS. Roos: ‘’Mails met daarin de noodkreet uit Voorst: ‘willen jullie hier alsjeblieft ingrijpen’.’’

Arend Pleysier heeft begrip voor de onrust en emoties in Voorst. ‘’Ik begrijp ook dat wij de zwartepiet toegespeeld krijgen, al kun je je afvragen of dit terecht is. Er is een beeld ontstaan als zouden we uit zijn op macht, geld en een monopoliepositie. Dit klopt niet. Mensen in Voorst moeten proberen onderscheid te maken tussen de organisatie Sensire en onze zorgprofessionals. Die staan klaar om ook na 1 oktober de best mogelijke zorg te bieden.’’

Wie denkt dat zijn of haar naaste beter af is op een andere locatie dan De Benring, die moet contact opnemen met het zorgkantoor.

woensdag 23 september

Deel dit bericht