Gymvereniging Voorst verder in nieuwe vorm!

Voorst- Met pijn in het hart maar met het vertrouwen dat genomen besluiten nieuwe energie geven aan de vereniging en het dorp Voorst, heeft Gymvereniging Voorst twee belangrijke wijzigingen doorgezet afgelopen periode.

Ook het verenigingsleven heeft in Coronatijd met veel tegenslagen van doen gehad, Gymvereniging Voorst was daarbij geen uitzondering. Doordat het ledenaantal bij de volwassen groepen sterk achteruitliep afgelopen jaar, heeft het bestuur om financiële redenen moeten besluiten om deze groepslessen af te stoten. Gelukkig is er voor hen wel iets nieuws in de plaats gekomen. Susan Jochems, de vertrouwde instructeur van de maandaggroep, heeft gekeken naar leuke nieuwe mogelijkheden en is met het Dorpshuis om tafel gegaan.

Op woensdag 14 juli was de laatste les voor de volwassen leden van Gymvereniging Voorst onder leiding van instructeur Patricia Huisman. Patricia heeft met haar aanstekelijke enthousiasme sinds 2012 lesgegeven aan de damesgroep! Altijd met een lach, lekker dansen en plezier maken. Het gymbestuur dankt Patricia: “Jij hebt voor de diversiteit in het sportaanbod in Voorst gezorgd. Fijn dat er ook voor jou weer nieuwe deuren opengaan bij de voor jou bekende plek bij Sheila’s danscentrum in Zutphen. Wij wensen jou en Wesley heel veel geluk met jullie kindje en wie weet wat de toekomst verder nog brengt!”

Verder is er binnen de vereniging gezocht naar nieuwe bestuursleden en er zijn gelukkig vier nieuwe mensen gevonden, die zich in willen zetten om samen met de leden en ouders weer een frisse nieuwe start te maken na de zomervakantie. De nieuwe bestuursleden kunnen zich volledig richten op de jeugdgroepen. Doordat ook Marit Vogel (streetdancedocent) zich heeft gemeld om deel te nemen aan het bestuur, zal er een betere verbinding bestaan tussen de leden en het bestuur. “We zijn ervan overtuigd dat er met het nieuwe bestuur voor een kleinere doelgroep, nieuwe energie zal ontstaan,” aldus het bestuur.

Het bestuur is de trouwe leden dankbaar dat zij ondanks dat er tijdens de Corona periode andere vormen van les zijn gegeven, toch lid zijn gebleven van de vereniging. Een vereniging kan immers niet zonder leden. Een vereniging is zelfs van de leden, zij moeten er samen voor zorgen dat een vereniging leuk is en kan blijven bestaan.

Onder de trouwe leden werd Nettie Sarink die (bijna) 50 jaar lid is geweest in het zonnetje gezet! Ze is flink wat jaren penningmeester geweest in de periode eind jaren 70 begin jaren 80. Ze heeft dit met plezier gedaan, ze vond het erg gezellig met de andere bestuursleden uit die tijd. Soms heeft het haar ook slapeloze nachten opgeleverd. Destijds werd alles nog met papier en pen in boeken en met kaartenbakken geregeld. De cijfers moesten dan uiteindelijk met elkaar kloppen en dat heeft nog wel eens wat slapeloze nachten opgeleverd. Nettie ontzettend bedankt voor al jouw inzet in die jaren!

Dan nog een dankjewel voor de aftredende bestuursleden Cindy Mulder en Wendy Gierman die zich in de afgelopen roerige jaren volledig hebben ingezet om de gymvereniging draaiende te houden. Dat was geen makkelijke klus, maar ondanks dat is het ze gelukt om samen met Miranda en Annemiek te zorgen dat de vereniging kan blijven voortbestaan!

woensdag 21 juli 2021

Deel dit bericht