Het leven leert je bij elke gebeurtenis de kunst van het loslaten

Twello- Loslaten is een algemene term die we vaak horen. Loslaten hoort in ons leven. Alles wat we doen zullen we een keer moeten loslaten. Zowel emotioneel als met inspiratie momenten. Ons leven bestaat uit vasthouden om daarna los te laten. Loslaten is voor velen een lastig pakket. Wanneer we in een nieuwe levensfase zijn beland, dan zullen we wat we hebben beleefd of hebben gehad los moeten laten. Loslaten wordt vaak gekoppeld aan verlieservaring. door Rolf Tijssen

Loslaten is het afleren van een bepaald gedrag en het aanleren van een ander gedrag. Je kunt in het loslaten ook je eigen gedrag ontdekken die je nooit zo hebt ervaren. In het loslaten komen je emoties naar boven die je ontwikkelen naar een ander gedrag. Belangrijk is dat je moet weten wat je werkelijk wilt, dat geldt voor je leven maar ook voor je werk. Weet dat werken een middel is en geen doel. Loslaten is het ontwikkelen van je gevoel dat bepaalt voor wat wel of niet goed is voor jou. Daarnaast is het een hersengymnastiek die voor jou een nieuw en emotioneel gezond gedrag gaat aanleren. Het concrete en praktische loslaten zit vaak in het ‘hier en nu’. Met je dagelijkse omgeving en in je huidige situatie. Dit zorgt ervoor dat de druk uit je emotionele pijn wordt gehaald en dat je weer mag werken aan het opbouwen van je nieuwe gedragspatronen. Maar vooral hoe je kunt leren om met je gevoel om te gaan. Loslaten is waar jij vrede mee hebt. Je ontdekt wat je wilt en je ontwikkelt de vaardigheden om het te realiseren.

Loslaten is geen goocheltruc maar werken met bewuste handvatten zoals tips, adviezen en oefeningen waardoor je niet meer in dezelfde valkuil stapt.

Loslaten is niet zeggen “Ik doe het niet meer” met de momenten van aanvaarden.

Loslaten is ook niet het vechten en er hard aan werken of jezelf de moed in spreken.

Dit geeft eerder aan dat je het wil vasthouden. Loslaten is ook niet je sterker voordoen of een punt achter zetten. Dit werkt allemaal averechts.

Laat los waar je geen controle op hebt

Besef dat er drie dingen zijn over controle. 1. De volledige controle, 2. Geen controle en 3. Een beetje controle. Laat de 2e los waar je geen controle over hebt. Daarover hoef je niet over te piekeren, klagen en wensen dat het anders zou moeten. Dat zijn o.a. de momenten hoe het was en het gedrag van anderen. En als je merkt dat je gespannen of negatief wordt, vraag jezelf dan af: “Heb ik hier controle over?” Zo niet, laat het dan los. En heb je een beetje controle, doe dan wat je kunt en erken dat dit genoeg is. Tachtig procent van je problemen zijn verdwenen als dit je lukt. Daarnaast is het van groot belang dat je geen controle hebt over mensen die wat van je denken. Mensen zullen denken wat ze willen denken. Loslaten dus. Weet dat jouw leven het belangrijkste is. Dus waarom zul je jezelf pijn doen. Ieder mens is uniek en niemand is gelijk. Dat zegt al genoeg.

Doe je best om te doen wat goed is en doe jezelf geen pijn met een denkwijze wat geen oplossing biedt. LAAT GAAN. Deze uitdrukking is om over na te denken : “Niemand kan je pijn doen, tenzij je de pijn van binnen accepteert. Het probleem is niet wat anderen zeggen; het is jouw reactie”

“Je bent wat je doet”/

woensdag 8 november 2023

Deel dit bericht