Honderdveertig jaar zang en toneel in/door Harmonie

Welsum- De Welsumse Zang- en Toneelvereniging Harmonie bestaat dit jaar 140 jaar. Een respectabele bejaarde club zou je dan zo op het eerste gezicht denken en dat is natuurlijk zo, maar in de praktijk is de vereniging nog steeds vol leven en plezier. De zangafdeling draait onder leiding van dirigente Carien Duursma als een (draai)orgel, terwijl de toneelgroep er ieder jaar in slaagt om niet alleen een spannend en aanstekelijke stuk ter uitvoering uit de hoge hoed te toveren, maar om die ook steeds weer door de groep doorgewinterde artiesten meeslepend en levensecht over het voetlicht te brengen. De vereniging zit, ook gezien het grote aantal leden en donateurs, midden in het hart van de toch kleine Welsumse gemeenschap. Ruim veertig leden treden trouw iedere oefen avond aan bij, of de zang- dan wel de toneelgroep. Daarnaast telt de boekhouding van de club ruim 150 donateurs, wat gezien de voormelde kleine plaatselijke gemeenschap, bijzonder veel is. De mensen van de Harmonie willen hun jubileum niet in stilte voorbij laten gaan, integendeel op 6 september a.s. zal tijdens een grootse feestavond in dorpshuis De Bongerd een flitsend programma worden gepresenteerd, waarvan sommige programma onderdelen om een of andere geheimzinnige reden tot het moment daar is, in nevelen gehuld blijven. De aanvang is om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Het begin
De Zang- en Toneelvereniging Harmonie is in 1879 opgericht door de toenmalige hoofdonderwijzer in Welsum, meester Glas en de plaatselijke dominee, ds. Brand. Het toenmalige bestuur verordonneerde meteen maar dat de hoofdonderwijzer in Welsum voortaan tevens de taak van dirigent van de Harmonie op zich diende te nemen en zo werd meteen tot in lengte van jaren de directie van het koor veilig gesteld, tot ruim honderd jaar later de toenmalige hoofdonderwijzer in Welsum de handdoek in de ring gooide, het (dirigeer)stokje verbrandde en geen goesting bleek te hebben aan schone klanken over de linker IJsseloever. Goede raad was duur, soms zelfs letterlijk, want vervolgens werden professionele dirigenten geëngageerd, waarbij de klik met koor en gemeenschap wel eens wat wisselde. Tegenwoordig bestaat er een uitstekende verbinding tussen dirigente Carien Duursma, pianiste Hanna Koetsier, de leden van het koor en, gezien het enthousiaste participeren van het publiek tijdens uitvoeringen, de Welsumse gemeenschap. De toneelafdeling heeft daarnaast sinds het begin kunnen beschikken over onvermoede artistieke talenten uit de eigen gemeenschap. Het vakmanschap van artiesten en technische crew was en is bijzonder groot. Het enige probleem waar ieder toneelgezelschap altijd mee worstelt is om het juiste stuk te kiezen. Dat lukt in de praktijk wonderwel en bovendien beschikt men vaak over de juiste mensen om een bestaand stuk naar de eigen gemeenschap toe te schrijven/redigeren.

De vereniging
De Zang- en Toneelvereniging Harmonie is een uitermate stabiele groep. Het bestuur is vele jarenlang geleid door Henk Ordelman, die nu een stapje terug heeft gedaan en op de achtergrond nog hand- en spandiensten verricht tot en met de jubileumuitvoering op 6 september. De voorzittershamer is overgedragen aan Evert Bredenoord, die, dat is al wel duidelijk, de tradities van Harmonie helemaal overeind probeert te houden. De naam van de vereniging is natuurlijk niet zomaar gekozen en blijkt na 140 jaar nog steeds helemaal actueel, Harmonie, zowel in klank als in samenwerking. Henk Ordelman geeft aan, dat vooral jongeren met een voorkeur voor een harmonieuze samenleving, van harte welkom zijn bij de vereniging. In tegenstelling tot de rat-race voor hen in de moderne wereld staat binnen het kader van Harmonie, plezier en samenwerking voorop.

Het feest
De naam van het jubileumfeest is gekozen door de kinderen van de basisschool en luidt “Leuk feestje”. Treffender kan het natuurlijk niet geformuleerd worden. Het feest wordt vooraf gegaan door de Welsumse taartenbakwedstrijd – Heel Welsum Bakt. De taarten en cupcakes kunnen op de feestdag in het dorpshuis worden ingeleverd tussen 15.00 en 16.00 uur. De prijswinnaars zullen tijdens de jubileumfeestavond bekend worden gemaakt. De jubileumfeestavond bevat een aantal in mist gehulde programmaonderdelen, maar veel reguliere punten hebben natuurlijk te maken met zang- en muziek. Lady-speaker Sabine Uitslag presenteert het programma. Natuurlijk zal het koor van Harmonie van zich laten horen, terwijl ook het gerenommeerde Oosterhuizens dialectkoor – zonder ondertiteling – een keur van haar nummers ten gehore zal brengen. De toneelgroep zal een verrassings spektakel verzorgen en na afloop zal de muziek verzorgd worden door Rob Wagenvoort, waarop uiteraard zoals in oude tijden gedanst kan (moet) worden. Tijdens de gebruikelijke verloting valt, naast de vele mooie prijzen een hoofdprijs, bestaande uit een reis naar Madeira te winnen.

woensdag 21 augustus

Deel dit bericht
Advertentie
Meer Algemeen nieuws