Huldiging na een goed bezochte ledenvergadering biljartvereniging Sport en Vriendschap

TWELLO- De voorzitter zegt dat het gebruikelijk is dat alle voorstellen van het bestuur op de agenda van een ledenvergadering behoren te komen. We hebben nu een voorstel waarbij dat moeilijk kon. Het verrassingseffect zou dan weg zijn.

In onze statuten staat een bepaling op grond waarvan een lid kan worden onderscheiden vanwege langdurige grote verdiensten voor de vereniging.

Wij hebben een lid waarop dat van toepassing is, namelijk Christien.

Christien, na het overlijden van Anton heb je destijds spontaan je hulp aangeboden om de financiӫle administratie te willen voeren. Na enkele jaren werd je benoemd tot penningmeester en heb je laten zien dat dit jou op het lijf geschreven is. Elk jaar is de kascommissie lovend hoe verzorgd er alles uitzag en dat tot op de cent nauwkeurig. Ook bij bestuursvergaderingen heb je een belangrijke inbreng en dat niet alleen op financieel gebied. En het is niet alleen onze vereniging die van je kwaliteiten als penningmeester dankbaar gebruik hebben gemaakt, ook de Zonnebloem en het district Stedendriehoek deden dat.

Dat je daarvoor Koninklijk werd onderscheiden geeft aan hoezeer men al je werk waardeerde.

Alhoewel je de biljartsport niet zelf beoefent, is je grote betrokkenheid bij biljartevenementen niet onopgemerkt gebleven. Spontaan neem je daarbij taken op je. De goede naam die S & V heeft opgebouwd bij het organiseren van finales is dan ook mede aan jou te danken.

Het bestuur heeft daarom gemeend de ledenvergadering voor te stellen om jou te benoemen tot ERELID.

Mag ik aannemen dat de vergadering hiermee instemt?

Hierop volgt een langdurig applaus, dat de voorzitter vertaalt als instemming met het voorstel.

Hij feliciteert Christien met deze benoeming en overhandigt haar de hierbij behorende oorkonde en een fraai boeket bloemen.

Christien zegt volkomen verrast te zijn en dankt de vergadering voor deze eervolle benoeming.

woensdag 15 januari

Deel dit bericht