Informatiebijeenkomst recreatieve ontwikkelingen Bussloo

Bussloo-

Op 6 mei is er om 20.00 uur een online informatiebijeenkomst over recreatieontwikkelingen op Bussloo. Hiervoor is een gebiedsproces gestart. Doel van dit proces is te komen tot een evenwichtige en gedragen recreatieve ontwikkeling van het gebied. Een ontwikkeling waarvan inwoners van de gemeente Voorst, toeristen, ondernemers en andere gebiedspartijen profiteren. Voorop in deze ontwikkeling staat dat het landschappelijke karakter, de groene open omgeving behouden en zo mogelijk versterkt worden. Tijdens deze avond komen de volgende stappen in het gebiedsproces en de plannen van enkele ondernemers, waaronder Leisurelands en For-rest Glamp aan de orde.Wilt u deelnemen aan deze online informatiebijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden bij: s.duits@feniksconsult.com Meer info via: Saskia Croes (06 10 96 86 22) of Sandra Duits (06 20 68 08 17).

woensdag 28 april 2021

Deel dit bericht