Is de jacht een ‘achterhaald fenomeen’ of een nuttig instrument voor een gezonde wildstand?

Nijbroek- Hennie Baars uit Nijbroek schreef een open brief aan Voorster Nieuws waarin zij haar afkeur uitspreekt over de ‘plezierjacht’. Zij noemt deze een ‘achterhaald fenomeen’. Jagers zouden volgens haar al helemaal niet op hazen moeten jagen, omdat deze dieren ‘het al jaren erg moeilijk hebben’. Jager Pim Jansen houdt er een heel andere visie op na. Hij reageert uitvoerig en respectvol op de Nijbroekse en nodigt haar uit met hem of een andere jager in gesprek te gaan.

De brief van Hennie:

“Sinds ruim één jaar wonen wij in de gemeente Voorst, om precies te zijn in het dorp Nijbroek. Wij genieten enorm van dit vriendelijke, groene dorp en van de inzet van veel vrijwilligers die van alles doen om de prettige leefsfeer te behouden. Tevens zijn er dorpsgenoten die zich inzetten om de biodiversiteit in Nijbroek te bevorderen. Nu zag ik pas geleden tot mijn verbazing zeven jagers met vier honden de weilanden intrekken.”

“Op mijn vraag waar zij op gingen jagen zeiden zij: ‘op hazen’. Ik verzekerde de ‘opperjager’ dat dit toch echt niet kan, omdat algemeen bekend is dat de hazen het al jaren erg moeilijk hebben. De populatie neemt schrikbarend af. In ons steeds vollere landje moeten we toch echt samen zorg dragen voor het behoud van de natuur.”

“Misschien zeg ik iets wat echt niet kan, maar toch wil ik u vragen een item in het Voorster Nieuws te wijden aan het mijns inzien achterhaalde fenomeen van de plezierjacht. Misschien dat dit een beetje helpt om deze jagers wat schaamrood op de kaken te jagen.”

Fervent Jager Pim Jansen is graag bereid inhoudelijk te reageren op de hartenkreet van de Nijbroekse

Wat vindt u van het verhaal van mevrouw Baars?

“Natuurlijk ken ik niet haar gehele verhaal. Mijn kennis beperkt zich dan ook tot hetgeen zij geschreven heeft. Het is mooi te lezen dat mevrouw geniet van de groene omgeving en de vrijwilligers die zich inzetten voor de ontwikkeling/verbetering van de biodiversiteit.”

“Jagers zetten zich het jaar rond in om deze biodiversiteit te bewaken en ontwikkelen. Dit doen ze op verschillende manieren. Zo helpen ze een gezonde wildstand te krijgen/behouden. Jagers ondersteunen ook bij ongevallen in het verkeer met wilde dieren, ze dragen bij aan de bewaking van dijken en watergangen. Waarnaast ze tevens ook vaak wildmengsels zaaien langs akkerranden.”

Klopt het dat hazen het al jaren erg moeilijk hebben?

“Nee, regionaal zijn er zeker verschillen. Dat is met alle diersoorten zo. Zo leven er bijvoorbeeld in Zeeland ook minder vossen dan in Drenthe. Per regio kan er dus een enorm verschil zijn qua aantallen en dichtheid van een bepaalde wildsoort. De haas doet het binnen de gemeente Voorst juist erg goed. Zo zijn er dit jaar ook weer meer hazen dan voorgaande jaren. Mogelijke oorzaak hiervan is het laat maaien dit jaar. Hierdoor beschikten jonge hazen over meer beschutting dan andere jaren.”

Stonden deze jagers in het recht om bij Nijbroek te jagen?

Zeker, de betreffende jagers voldeden allemaal aan de in Nederland gestelde eisen. Hierdoor is zeker dat ze een gedegen opleiding hebben gehad en psychisch jaarlijks gezond zijn bevonden. Deze mensen hebben zich dan ook het hele jaar ingezet voor een optimale wildstand. Waar zij eens per jaar duurzaam van profiteren.”

Hoe kijkt u er tegenaan dat mevrouw Baars jagers enigszins het schaamrood op de kaken wil bezorgen?

“Bijzonder dat dit het uitgangspunt is van mevrouw. Deze jagers hoeven zich namelijk op geen enkel punt te schamen. Ze hebben voldaan aan alle regels. Hebben zich het jaar rond ingezet voor een gezonde wildstand en hebben een stukje eerlijk vlees verkregen door te gaan jagen. Deze jagers weten hierdoor precies waar het vlees wat zij vanavond eten vandaan komt. Weet u dat ook mevrouw Baars?”

Welk advies zou u haar willen meegeven?

“Ik wil haar graag uitnodigen. Niet op een plezierjacht, want dat is namelijk een boot. Maar om met een jager in gesprek te gaan. Zo is er bijvoorbeeld op 28 november een fair genaamd ‘Wild van Salland’. Bezoek eens zo’n fair en verdiep u eens in de jacht. Misschien kunt u er zelfs een stukje (h)eerlijk vlees proeven. U zult zien, beleven en proeven dat het misschien iets is wat u niet kende, maar ook iets wat u zeker zult kunnen waarderen.”

Hennie Baars laat in een reactie weten dat zij graag met jager Pim Jansen in gesprek gaat.

woensdag 24 november 2021

Deel dit bericht