Jongerenlintje in de Gemeente Voorst is een feit!

Voorst- Maandag 9 november jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel voor een jongerenlintje in de gemeente Voorst. Het lintje is een waardering voor jongeren tussen de 6 en 18 jaren oud die wonen in de gemeente en aan de toekenningscriteria voldoen. Volgend jaar, op de Dag van de Rechten van het Kind 20 november 2021, hoopt gemeente Voorst de eerste jongerenlintjes te kunnen uitreiken. Hoewel de voorwaarden wellicht nog wat extra aandacht verdienen, kunnen het komende jaar jongeren worden voorgedragen.

Twee stemrondes
De gemeenteraad boog zich tijdens de raadsvergadering van 26 oktober al over het onderwerp ‘jeugdlintje’, dat mogelijk de naam jongerenlintje mee gaat krijgen. Althans, dat is de mening van burgemeester Jos Penninx tijdens een eerder interview en wat ook de titel van de eerder ingediende motie is. De heer Penninx zegt in de krant van 14 oktober ook een voorstander te zijn van onderscheidingen en spreekt expliciet over jongerenlintje. Tijdens de raadsvergadering van 26 oktober is de stemming in de raad 9 voor en 9 tegen met één afwezig raadslid, waardoor er op 9 november opnieuw werd gestemd. Het plan wordt dan aangenomen met 10 stemmen voor, 8 stemmen tegen en wederom één afwezig raadslid.

De motie
Het is 11 november 2019 wanneer, geïnitieerd door Fractie Suelmann, deze samen met de partijen Lijst Arend, CDA en PvdA/GroenLinks een motie indienen. Jongeren zijn actief als vrijwilliger bij clubs en verenigingen en/of tonen inzet als mantelzorger. De genoemde partijen pleiten voor een lintje als officiële waardering voor de inzet door deze jongeren. Ze dragen het college op om met een voorstel te komen hoe een jongerenlintje ingevoerd kan worden en op basis van welke voorwaarden die kan worden uitgereikt.

Zitten jongeren te wachten op een lintje?
Volgens Gemeentebelangen (GB) hebben jongeren geen belangstelling voor een lintje als bijzondere erkenning. De heer Bannink van GB zegt tijdens de raadsvergadering van 26 oktober, dat hij en z’n fractie vele jongeren hebben gesproken. Er zou uitsluitend behoefte zijn aan materialistische zaken en geen oorkonde aan de muur. Burgemeester Penninx legt uit, dat ook bij Koninklijke Onderscheidingen vaker door burgers wordt gezegd, dat ze die onderscheiding niet hoeven. “Maar op het moment dat ik het op ga spelden, staan mensen vaak te trillen.” Dhr. Penninx geeft vervolgens aan dat juist degenen die zeiden ‘dat hoeft helemaal niet, ik doe mijn vrijwilligerswerk gewoon en daar hoef ik niets voor te hebben’, het achteraf waarderen en heel mooi vinden.

Té harde woorden uit monde van GB
Bannink, zelf koninklijk onderscheiden, schoffeert vervolgens deze belangrijke koninklijke erkenning. Na drie dagen zou een koninklijk gedecoreerde de interesse al hebben verloren en niet meer weten waar ‘het ding’ ligt. “Zo werkt het in de praktijk” aldus Bannink. Meerdere raadsleden vragen zich af waar die geestdrift van dhr. Bannink vandaan komt maar krijgen geen antwoord. De overige raadsleden van GB grijpen ook niet in tijdens deze 26e oktober. Bannink is zelf de afwezige tijdens de stemming op 9 november. Zijn partijgenoten stemmen tegen, hun argumenten zijn niet sterk, hun loyaliteit daarentegen wel.

De toekenningscriteria en voorwaarden
De raad heeft nog enkele kritische kanttekeningen bij de voorwaarden, met name waar het ‘onbesproken gedrag’ van de jongere betreft om überhaupt in aanmerking te komen. Jongeren kunnen overigens niet zichzelf aanmelden en is de aanvrager jonger dan 18, dan moet een gezaghebbende mee tekenen op het aanvraagformulier. Ook het gebruiken van persoonsgegevens heeft nog wel wat voeten in aarde. En dan straks de criteria en voorwaarden in motiverende taal introduceren bij de inwoners van de gemeente Voorst! Want hoe vanzelfsprekend het soms ook allemaal lijkt, erkenning van bijzondere inspanningen is altijd fijn én een motivatie voor anderen, juist bij jongeren. Dat doe je dan niet af met een doosje Lego of een abonnement op Netflix, maar met lovende woorden en al handen schuddend met de burgemeester

woensdag 18 november

Deel dit bericht