Jubilarissen bij de Vrouwen van Nu afd. Twello

Twello- Maandag 18 januari j.l. hield de Vrouwen van Nu afdeling Twello, na 2 coronajaren, weer een jaarvergadering. Na het gedeelte van jaarstukken, financieel overzicht, verslag van de diverse commissies en het wisselen van bestuursleden, werd het tijd voor de jubilarissen.

Dit jaar konden we 3 leden huldigen die allen 40 jaar lid waren van onze vereniging; het waren de dames:Wil Brekveld, Willy Denekamp en Popke Eenink. Na een toepasselijk toespraak door de diverse bestuursleden ontvingen de dames een bondsspeld van de VvNu en werden ze in de bloemen gezet. Na deze huldiging werden de, altijd trouwe, contactvrouwen nog toegezongen door een paar leden met begeleiding op de accordeon door Wil Maters en was het tijd voor de pauze. Na de pauze kwam Renske Kruidbosch ons, ondanks haar verkoudheid, nog een tijd op hilarische wijze vermaken. Wilt u ook een keer een avond bijwonen of meer weten over de Vrouwen van Nu in Twello, dan kunt u contact opnemen met Riet Draaier tel 0571 75 03 06.

woensdag 25 januari 2023

Deel dit bericht