JUBILARISSEN EHBO TWELLO-DUISTERVOORDE

Twello- Afgelopen donderdag 28 april jl. hield de EHBO vereniging Twello-Duistervoorde haar Algemene Leden Vergadering. Na de agendapunten was er tijdens deze vergadering ruimte voor het huldigen van een aantal trouwe leden. De jubilarissen waren Albert Hendriksen 10 jaar, Petra Gols-Ham 15 jaar, Yvonne de Graaf, Dick van Schaik en Wim Demmers 20 jaar, Inge Gerritsen en Harry Poelman 25 jaar, Henk Hutten en Marry Reinders-de Vor 30 jaar, Louis van de Burgt en Ada Brouwer 40 jaar.

Alle aanwezige jubilarissen ontvingen, naast een boeket bloemen, een EHBO speld met daarin gegraveerd het aantal jaren dat zij lid zijn van de vereniging.

Inzet leden bij evenementen
De leden van de EHBO vereniging volgen in de wintermaanden tweewekelijks een aantal herhalingslessen, dit om competent te blijven en hun Oranje Kruis diploma geldig te houden. Ook kunnen zij als hulpverlener worden ingezet bij evenementen in de Gemeente Voorst zoals bij sportevenementen, festivals, dorpsfeesten etc. Zij kunnen hulp verlenen aan jong en oud, kunnen reanimeren en weten hoe een AED te gebruiken.

Opleiding tot Eerste Hulpverlener:
In en rondom ons huis gebeuren de meeste ongelukken. Wat is het dan fijn dat je weet hoe te handelen. Om deze vaardigheden onder de knie te krijgen is het volgen van een EHBO basiscursus noodzakelijk. De EHBO vereniging Twello-Duistervoorde is voornemens in het najaar wederom een basiscursus op te starten. In deze cursus leer je de EHBO basisvaardigheden zoals onder andere het herkennen en behandelen van letsels, het reanimeren van een slachtoffer bij een hartstilstand en het gebruiken van een AED. Voor nadere informatie: bezoek onze website, informeer of meld je aan via info@ehbotwello.nl

Enkele van de jubilarissen: v.l.n.r. Ada Brouwer, Louis van de Burgt, Marry Reinders-de Vor, Wim Demmers en Yvonne de Graaf.

woensdag 4 mei 2022

Deel dit bericht