Kleindochter van verzetsstrijder H.W. Iordens bezoekt Wilpermolen

Posterenk- Zaterdagmiddag 12 augustus werd Posterenk verrast met een bezoek van de kleindochter van verzetsstrijder Hendrik Willem Iordens aan de Wilpermolen. Het gaat om Miriam Godfrey en haar partner Doug woonachtig in Nieuw Zeeland, die op bezoek waren bij vrienden in Wassenaar. Via de website van de Wilpermolen kwamen zij in contact met het bestuur van de Stichting Behoud Wilpermolen en zo ontstond de afspraak om hen te ontvangen. Voor deze bijzondere gebeurtenis werd een programma samengesteld door Maurits Jansen, voorzitter Werkgroep Bevrijding Posterenk, Ewoud van Arkel Molenaar en bestuursleden Caroline Maatman en Frans Pol.

Hendrik Willem Iordens (1894-1945) was woonachtig direct naast de molen en runde een garagebedrijf met als naam “Garage De Posterenk”. Een deel van dat gebouw is nog steeds aanwezig. Iordens was tijdens de WO2 een belangrijke verzetsstrijder en vanaf 1944 werd hij zelfs commandant van de Binnenlandse Nationale Strijdkrachten. Op het einde van de oorlog was de 23 jarige Ad Boers(1922-1945), student medicijnen, ondergedoken bij Iordens en samen verrichten zij vele, vaak riskante verzetsactiviteiten. Zo was Ad Boers redacteur van de Verzetskrant “De Ploeg” en naar verluid had Iordens in zijn garagebedrijf een geheime radiozender. In maart 1945 zijn zowel Iordens alsook Boers opgepakt door de Duisters en gevangengezet in de Willem 3 Kazerne te Apeldoorn. Naar verluid zijn beide verraden maar de echte waarheid is nimmer boven water gekomen.

Algemene begraafplaats

Kleindochter Miriam Godfrey en haar partner Doug bezochten voorafgaand aan het bezoek aan Posterenk, de Willem 3 Kazerne te Apeldoorn en dit was bijzonder emotioneel en confronterend. Zo mochten zij het nog aanwezige oude cellencomplex bekijken waar Iordens en Boers samen met vele andere verzetsstrijders gevangen zaten. Met 18 mannen èn vrouwen vastgezet in een veel te kleine cel waar eigenlijk maar ruimte was voor drie gevangenen en dat vele dagen zonder daglicht. Op 29 maart werden Iordens en Boers op transport gezet en nabij Wierden zijn beiden op diezelfde dag gefusilleerd. Iordens en Boers zijn beiden begraven op de Algemene Begraafplaats te Wilp en ook daaraan werd door de kleindochter en partner een bezoek gebracht.

Iordens had twee dochters en één dochter, de moeder van Miriam Godfrey, besloot kort na de oorlog te emigreren naar Nieuw Zeeland. Het was 40 jaar geleden dat Miriam en Doug Nederland voor het laatst bezochten. Tijdens het huidige bezoek kwamen voor hen weer nieuwe feiten naar boven.

Rondleiding

Tijdens het bezoek aan de Wilpermolen vertelde Maurits Jansen over de werkzaamheden van de Werkgroep Bevrijding Posterenk en overhandigde ook een boekwerk waarin o.a. de 8 gevallen Canadese Soldaten worden benoemd. Ook informeerde hij over het boek geschreven door oud Posterenker Klaas Smit over Posterenk in Oorlogstijd, waarin ook uitgebreid wordt stilgestaan bij Iordens en Boers. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de HW Iordensweg is vernoemd naar de verzetsstrijder Hendrik Willem Iordens. Het was de toenmalige voorzitter van het Posterenker Oranje committé Herman ter Wechel, aldus Frans Pol, die in november 1946 een brief stuurde naar het college van B&W Gemeente Voorst met het verzoek twee straten te vernoemen naar Iordens en Boers. B&W besloot de Wilpscheweg, de straat van Posterenk naar Twello te noemen naar HW Iordens en daarmee alle verzetsstrijders te eren.

Molenaar Ewoud van Arkel gaf het gezelschap een rondleiding door de Wilpermolen en Miriam en Doug waren bijzonder onder de indruk van de interessante geschiedenis van de molen, ook een plek waar Iordens destijds veel vertoefde.

Als laatste bezocht Miriam en Doug het huis direct naast de molen, waar de familie Iordens destijds woonde. Zij werden hartelijk ontvangen door Caroline Maatman en partner René. Hoewel het huis vernieuwd is, was het voor kleindochter Miriam echt heel bijzonder om zo dicht bij de plek te zijn waar haar opa en moeder hadden gewoond. Enkele oude nog aanwezige gebouwen en bomen, aangevuld met het verhaal gaf dit alles toch een extra kijkje in de geschiedenis van haar opa, zijn leven en helaas ook de brute moord op hem.

Verzetsstrijder H.W. Iordens.

woensdag 23 augustus 2023

Deel dit bericht