Klompenfeest Twello gaat voor het eerst in 40 jaren niet door!

Twello- Het bestuur van Klompenfeest Twello heeft woensdagavond 1 juli definitief besloten, dat het toonaangevende regionale feest dit jaar geen doorgang zal vinden. Langere tijd heeft men de beslissing vooruit geschoven en de planning aangehouden, hopende op een verdere progressieve ontwikkeling aangaande de overheidsmaatregelen. De laatste verruiming geeft echter onvoldoende ruimte voor de organisatie.

Diverse overwegingen zijn de revue gepasseerd, waarbij alle mogelijkheden langs de meetlat zijn gelegd. “We zouden een van de eerste evenementen in de regio zijn, waarbij we een massale toeloop van mensen kunnen verwachten” aldus de voorzitter. “Je krijgt alle scenario’s die je nu nog niet eens in beeld hebt!” Volgens het bestuur zal er over-crowding gaan plaatsvinden. Oftewel, een massale toeloop van mensen, té veel bezoekers met alle gevolgen van dien.

Alles is onder de loep genomen, waaronder de mogelijkheden tot kleinschaligheid. Het opsplitsen van de activiteiten, maar uiteindelijk zal toch al het publiek naar Twello komen. Volgens de richtlijnen zullen alle namen van de bezoekers moeten worden genoteerd, er zal gewerkt moeten worden met toegangskaarten. Een ander voorbeeld is de restrictie, dat bij samenscholing van meer dan 250 mensen, zitplaatsen moeten worden aangeboden. Daar dient zich vervolgens een nieuw probleem aan; de vluchtwegen bij eventuele calamiteiten.

De te verwachten massale toestroom omschrijft het bestuur als ‘je hebt 1000 mensen binnen de hekken, maar 10.000 buiten de hekken. Er is vaker met burgemeester Jos Penninx gesproken. Gesproken werd over wat al dan niet kan, waarbij ook de overheidsregels worden aangehaald. “Het ‘mag niet’ is niet uitgesproken” zegt Ronald Lieferink. “Maar er zal heel strak worden getoetst, hoe we alles hebben georganiseerd, hoe zijn de looproutes, wat hebben we allemaal gedaan aan de veiligheid.” Wanneer we daaraan voldoen, kan het feest plaatsvinden. Maar er is zelfs het risico, dat op de dag zelf nog een afgelasting kan plaatsvinden.

Financiële risico’s zijn uiteraard ook te groot. Het kost nu al veel geld door het afgelasten, maar de kans op boetes tijdens het evenement is te groot. Je hebt te maken met mensen en daar kan je niet alles inschatten. Dat betekent ook, dat je ook niet de gezondheid van iedereen kan waarborgen. Uiteraard betreurt het bestuur deze gang van zaken, maar rekent erop dat iedere enthousiaste bezoeker begrip zal hebben voor de huidige situatie en de daaraan gekoppelde maatregelen.

Wij vertrouwen erop dat wij u alle bezoekers zullen weerzien in 2021.

woensdag 8 juli 2020

Deel dit bericht