Koninklijke Onderscheiding voor Cees van Niel

Twello- Vrijdag 6 mei j.l. werd Cees van Niel Koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Namens ZKH Koning Willem Alexander reikte burgemeester Jorritsma de bijbehorende versierselen uit. Een en ander hield verband met zijn afscheid als directeur-eigenaar van Van Niel Installatietechniek B.V. in Twello.

Cees van Niel is sinds ca. 1989 directeur-eigenaar van het familiebedrijf Van Niel Installatietechniek B.V. te Twello, een bedrijf dat een begrip is in Twello en omgeving. Cees trad eind jaren tachtig in de voetsporen van zijn vader, die destijds een kleinschalig lokaal loodgietersbedrijf runde met acht werknemers. Onder leiding van Cees heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in hoogwaardige technische installaties, met name voor renovatie en nieuwbouw van ziekenhuizen en penitentiaire inrichtingen. Het Installatietechniek bedrijf staat bekend als een innovatief bedrijf. Zo heeft Van Niel met zijn bedrijf een vooraanstaande positie ingenomen op het terrein van energietransitie. Tevens bevorderde hij binnen het bedrijf de opleidingsfaciliteiten en de kennis en deskundigheid op dit vakgebied. Als een van de eerste installatiebedrijven in de regio installeerde Van Niel Installatietechniek B.V. grondgebonden warmtepompen. Daarnaast is Cees al ruim 35 jaar vrijwilliger actief als jurylid bij de Deventer IJsclub. Ook ondersteunt hij al jarenlang het jaarlijkse internationale pupillentoernooi en heeft als trainer zijn steentje bijgedragen.

In de organisatiecommissie van de “week van de Techniek” regio Apeldoorn heeft Cees zijn bijdrage geleverd, dit voor kinderen in groep 8 van de basisscholen uit de gemeente Voorst en gemeente Apeldoorn. Later is door het succes van “de week van de Techniek“ deze uitgegroeid tot een landelijk fenomeen met de bedoeling om kinderen te interesseren voor een opleiding in de techniek. Gedurende 20 jaar is hij tevens bestuurslid geweest van de Werkgeverskring Voorst en de drijvende kracht achter de Techniekdag voor de groepen 6 basisschoolleerlingen. In het samenwerkingsinitiatief met Rotary Voorst maken de basisschoolleerlingen hierdoor jaarlijks kennis met de technische kant van bouw en techniek. Duurzaamheid en circulaire toepassing is met name zijn aandachtsgebied.

In verband met zijn pensionering draagt Cees van Niel de verantwoordelijkheid over aan zijn zoon Norbert, die hiermee de familie traditie voortzet.

woensdag 11 mei 2022

Deel dit bericht