Koninklijke onderscheiding voor drietal inwoners gemeente Voorst

Twello- Traditiegetrouw worden aan de ‘vooravond’ van Koningsdag onderscheidingen uitgereikt aan personen die zich hebben ingezet voor de medemens. Een Koninklijke onderscheiding is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving.

De onlangs aangetreden burgemeester Jorritsma had de eer om, namens ZKH Koning Willem Alexander een drietal inwoners van de gemeente Voorst te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Natuurvorser Jan Jutten
Jarenlang dag en nacht paraat voor de natuur, zo staat Jan Jutten bekend en deze instelling heeft geleid tot de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau

Jan Jutten heeft een voorliefde voor de natuur en zet zich hier in de gemeente Voorst bijzonder veel voor in. Al vanaf 1979 is hij als boa/jachtopzichter/boswachter actief om de biodiversiteit en het broedresultaat van de weidevogels naar een hoger niveau te tillen. Inheemse weidevogels zijn karakteriserend voor hem. Hij brengt zijn enthousiasme en kennis over aan andere natuurbeschermers zoals de weidevogelbeschermers, maar ook aan boeren en aan zijn collega’s. Dit doet hij als een gedreven faunabeheerder, toegespitst op de bescherming van die soorten die het moeilijk hebben in de hedendaagse natuur. Zijn inzet voor de natuur verricht hij onder andere rond de vele weilanden rondom Attero, maar ook bij vele agrariërs en omliggende landgoederen. Daarnaast is Jutten vanaf 2005 voor de stichting Groennetwerk als boa/jachtopzichter/boswachter actief vrijwilliger. Vanuit deze stichting is hij regelmatig beschikbaar en oproepbaar bij calamiteiten. Eveneeens is hij verantwoordelijk voor het afvoeren en indien nodig uit het lijden verlossen van o.a. aangereden wild. Hij staat dan altijd paraat, dag en nacht.

Historicus Wim Wassink
De onbaatzuchtige inzet die Wim Wassink de voorbije jaren heeft betoond bij de Historische Vereniging Voorst, heeft geleid tot de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wassink zet zich al jaren met hart en ziel in voor de historische vereniging Voorst. Hij brengt de oorlogsgeschiedenis van Voorst en Gelderland in kaart. Hij verzamelt o.a. oude films hierover en plaatst deze op de website. Het filmmateriaal over de Tweede Wereld Oorlog en de bevrijding van gemeente Voorst spoort hij op over de hele wereld, zelfs uit Canada. Daarnaast beheert Wassink de ledenadministratie, is penningmeester en adviseert het bestuur regelmatig. Door de jaren heen fungeert Wim als IT-man van de historische vereniging. Hij zorgt er onder andere voor dat foto’s, documenten en alle andere verzamelingen, digitaal beschikbaar zijn voor geïnteresseerden. Eind jaren ‘80 werd de Kabelkrant Voorst opgericht. Wim was (mede) oprichter en beheerder van Kabelkrant Voorst tot 1996.

woensdag 4 mei 2022

Deel dit bericht