Kostenoverweging omstreden randweg Twello leidt tot breuk in coalitie

Gemeente Voorst- Politiek Voorst beleefde een onrustig weekend en een intense raadsvergadering. Struikelblok was en is het plan van de omstreden randweg Twello en meer in het bijzonder het onderzoek naar de mogelijkheden van een tunnel. Maandagavond 25 januari stond de randweg op de agenda van de raad. Echter, het handelen en al dan niet aanblijven van wethouder Pinkster had prioriteit en was daarmee avondvullend.

Het CDA heeft afstand genomen van de coalitie. Het omstreden en geldverslindende project randweg Twello ligt hieraan ten grondslag. De partijen Gemeentebelangen en D66 gaan samen verder als coalitie, zonder het CDA. Opvallend daarbij is het feit, dat wethouder Harjo Pinkster zich distantieert van het CDA en uit de fractie is gestapt. Tijdens de raadsvergadering werd uitvoerig gediscussieerd over het al dan niet kunnen aanblijven als wethouder en werd door Lijst Arend zelfs een motie ingediend; aftreden van de wethouder. De motie haalde 7 van de 12 stemmen en werd daarmee verworpen.

De afgelopen jaren is met de Zuiderlaan en Westerlaan al twee derde van de gewenste randweg Twello aangelegd. Na flinke studies heeft de gemeenteraad in 2017 besloten om de randweg door te trekken. Het raadsvoorstel d.d. 08 december 2000 geeft een euforisch tintje aan het geheel, waarbij gesproken wordt over een belangrijke bijdrage aan verkeersveiligheid, het woon- en werkklimaat en het stimuleren van fietsgebruik. Voorts zou het Twello meer op de kaart zetten, een economische boost geven. ‘Een sterker vestigingsklimaat, een veilig spoor- en wegennet en een goed woon- en leefklimaat.

‘Het is een vliegwiel voor groei, werkgelegenheid en investeringen in vastgoed, bedrijfsinnovatie en duurzaamheid. De economische baten van een volledige randweg zijn groter dan de investering. Ze leveren op korte termijn al een positief saldo op en dat saldo stijgt naar verwachting op langere termijn verder’ aldus het raadsvoorstel. Het volledige raadsvoorstel is overigens te lezen via de website van de gemeente Voorst – het raadsinformatiesysteem.

De coalitie wil een verder onderzoek naar de mogelijkheden voor een tunnel onder het spoor. Dat dit voor een betere doorstroming van verkeer zorgt, behoeft wellicht geen pleidooi. Iedereen die regelmatig in Twello rijdt, zal de hinder ondervinden van gesloten bomen. Maar de kosten zijn, in verhouding met een gelijkvloerse overweg, extreem hoog. De kosten voor de randweg mét tunnel zijn geraamd op 17 tot 20 miljoen. Een randweg met gelijkvloerse overweg zijn beraamd op 6 tot 8 miljoen.

Het CDA verklaart zich nader middels een persbericht, waarin ze haar standpunten motiveert. Omdat het voorstel op wezenlijke punten afwijkt van hetgeen in het coalitieakkoord is beschreven, heeft de CDA fractie een nieuwe afweging moeten maken. Een belangrijk aspect is dat de kosten van de Randweg aanzienlijk hoger uit gaan vallen en gemeente daarvan een flink stuk voor zijn rekening zal moeten nemen. Dit zal vroeger of later op de burgers van de gemeente Voorst worden afgewenteld door hogere lasten en/of een uitholling van de dienstverlening of leefbaarheid in de gemeente. Dat vindt het CDA onverantwoord. Daar komt nog bij dat er momenteel een financieel tekort is en nog niet duidelijk is wat de financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn.’

Omwonenden hebben alles uit de kast gehaald om met een veelvoud aan argumenten de vele nadelen onder de aandacht van de raad te brengen. Vervuiling, verkeersgevaar en overlast zijn er een aantal. Maar ook bestrijden zij het ‘hallelujah’ effect, als dat de randweg noodzakelijk en winstgevend zou zijn. Juist in deze tijd, waar we ingrijpende veranderingen waarnemen in het woon-werkverkeer, thuiswerken met mogelijk blijvende resultaten, zou de noodzaak opnieuw bekeken moeten worden. Ook vanuit oppositiepartijen is er sterke kritiek op de ontwikkeling, waarbij ook de hoge uitgaven – waarvan miljoenen voor rekening van de gemeente Voorst komen – een bron van ergernis en vrees zijn. Dan is er nog het natuurschoon dat ingrijpend wordt aangetast. Voor een gemeente welke de titel ‘groenste gemeente van Europa’ kreeg uitgereikt, verdient de aanleg toch niet die schoonheidsprijs.

Wanneer de stemming over het aanblijven van wethouder Pinkster een voorbode is voor de discussie over de randweg, is het aannemelijk dat ook de verdere ontwikkeling hiervan groen licht gaat krijgen door een meerderheid van de gemeenteraad. Saillant detail daarbij is, dat Gemeentebelangen en D66 thans nog slechts één zetel meer hebben in de raad. Wanneer een reeds decennia voortslepend project nog steeds niet lekker van de grond komt, zou de coalitie zich kunnen afvragen, of haar winst niet het gezaag aan eigen stoelpoten gaat inluiden. In de aanloop naar de verkiezingen van 2022 zou de tweedeling in de raad kunnen leiden tot dikke winst voor de oppositiepartijen.

woensdag 27 januari 2021

Deel dit bericht