KRONIEK : Oorlog en vrede in de gemeente Voorst

Ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid heeft de Oudheidkundige Kring Voorst een extra KRONIEK samengesteld met de titel ‘Oorlog en vrede in de gemeente Voorst’. Het is een boekje geworden van 120 bladzijden waarin in woord en beeld het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog, de oorlog en het verzet en de bevrijding van de gemeente Voorst door de Canadezen in beeld wordt gebracht. Naast enkele algemene stukken treft u in dit boekje verhalen aan van inwoners van de gemeente Voorst die schrijven hoe zij de oorlog en vooral de bevrijding hebben beleefd. Prachtige verhalen met mooie beelden.

Het plan was om deze extra KRONIEK, zodra het van de drukker komt, tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel aan te bieden aan de schrijvers en aan de burgemeester. Echter door de ontstane situatie kan dat nu niet. De Oudheidkundige Kring heeft er daarom voor gekozen om het nu toch te verzenden aan de schrijvers en de leden. Het officiële moment zal dan op een later tijdstip tijdens een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

Krijgt u de KRONIEK niet automatisch omdat u geen lid bent van de Oudheidkundige Kring Voorst? Na het verschijnen van dit Voorster Nieuws is het boekje verkrijgbaar op een aantal plekken mits bereikbaar in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM:

Het boekje kost € 5,- U kunt dit boekje kopen vanaf 3 april op de volgende plekken:

• Bij de tentoonstelling in de Kribbe zodra die geopend is.

• Bij de lezingen en filmvoorstellingen die door de OKV worden georganiseerd (Zie voor data en plaatsen elders in deze krant afhankelijk van de openstelling).

• Bij Boekhandel Primera Oonk.

• Bij de Oudheidkundige Kring aan de Dorpsstraat 11a (gewoon even aanbellen) op dinsdag woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur. (Ook hier geldt In deze periode mits vrijwilligers aanwezig tel. 0571-277090)

Kunt u niet wachten? Bestel uw exemplaar dan via e-mail: info@okvvoorst.nl. en maak € 5 + € 3.65 verzendkosten over op bankrekeningnummer: NL80 RABO 0362 8092 67 o.v.v. OORLOG EN VREDE

en uw naam, adres en woonplaats.

U kunt natuurlijk ook lid worden van de Oudheidkundige Kring Voorst dan krijgt u het boekje gratis bij uw lidmaatschap!

woensdag 25 maart

Deel dit bericht