Mantelzorgers in het zonnetje

Twello- Het onbaatzuchtige werk van de Mantelzorgers werd tijdens de Dag van de Mantelzorg extra onder de aandacht gebracht. Mens en welzijn Voorst had de Mantelzorgers in de gemeente Voorst uitgenodigd om als steuntje in de rug een ontspanningsmiddag bij te wonen.

Vorige week stonden in Nederland enkele miljoenen Mantelzorgers centraal, afgelopen vrijdag was dat in de gemeente Voorst het geval. In sportcafé Jachtlust heette consulente Conny Kalker een groot aantal Mantelzorgers uit de gemeente welkom. Mens en Welzijn had deze middag speciaal opgezet om de Mantelzorgers even te ontlasten en te verwennen. Na de koffie en een lekker gebakje, kwam het duo Nienka en Rob op de planken met de voorstelling ‘’Hou me los’’. Met liedjes en sketches kwam vooral het ‘’gewone dagelijkse leven’’ tot uiting. Gezien de reacties van de aanwezigen voor menigeen zeer herkenbaar. Na afloop werd er nog geruime tijd nagepraat en werden er ervaringen uitgewisseld. Een leuke ontspannen middag voor hen die zich dagelijks inzetten voor hulp behoevende naasten.
Steeds meer Mantelzorg
Mantelzorgers spelen een belangrijke rol in de samenleving. Het Centraal Planbureau stelt dat zo’n 2,5 miljoen Nederlanders mantelzorg verlenen en verwacht dat het aantal mensen dat gebruik maakt van deze vorm van zorg nog zal stijgen. De overheid streeft ernaar om van een verzorgingsstaat naar een participatiestaat te komen. Dat betekent dus dat er in de nabije toekomst nog veel meer een beroep op vrijwilligers en mantelzorgers zal worden gedaan.

woensdag 20 november 2013

Deel dit bericht