Massaconcert op paleis Het Loo voor jarige koningin

Apeldoorn- Het heet de ‘Doe Maar Mee Band’ en op 16 mei is hun muzikale werk te horen op het centrale plein van de Koninklijke Stallen van paleis Het Loo. Onder begeleiding van orkest De Ereprijs uit Apeldoorn en het orkest van Gelderland en Overijssel Phion zullen duizend kinderen een fenomenaal muziekstuk laten horen, waaraan lange tijd vanuit de schoolklassen is gewerkt. Een kwart van de jonge deelnemers komt van de Twellose basisscholen De Kleine Wereld, De Wingerd en de Martinusschool. Door Jos Bosch

Muziek in het (basis)onderwijs is al decennia lang een grote zorg. Gebrek aan kennis bij leerkrachten, krapte in het rooster, prioriteiten stellen en vele andere oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Een kentering vindt er plaats, wanneer toenmalig minister Jet Bussemaker in het jaar 2014 aankondigt om 25 miljoen euro beschikbaar te stellen om de deskundigheid van leerkrachten te vergroten. Dit initiatief heeft gezorgd voor een zeer positieve kentering in onder meer Twello.

Tjeerd Vrieswijk is dirigent van het jeugdorkest van Cadenza Twello, Carla Woudstra is directeur van de Martinusschool. Beiden zijn zeer betrokken bij het muziekonderwijs én bij het project dat aanstaande is. Op zaterdag 9 april jl. heeft de Martinusschool samen met de jeugdorkesten van Cadenza een concertavond georganiseerd. Een geweldige ervaring uiteraard voor de leerlingen én voor de ouders. Voorwaarde van deelname aan het optreden op Paleis het Loo was dat er een lokaal optreden plaatsvond van de Doe Maar Mee Band. Maar hieraan gaat wel een verhaal vooraf …

Project Blaaskaken
“Het was één middag per jaar dat we vanuit de muziekvereniging op school wat vertelden over instrumenten. Enthousiasme voor muziek ontwikkelen vraagt echter iets anders! Kinderen moeten zelf aan de slag met muziek maken, een instrument in handen hebben en zelf ervaren hoe het is om een instrument te bespelen. Met het concert bieden we ze een podium om hun talent te laten zien en horen” aldus Tjeerd Vrieswijk. Hij ging toen aan het zoeken en schrijven. Als resultaat was er in 2018/2019 het project Blaaskaken. “We zijn begonnen in groep 5 – dat is een goede leeftijd om te starten – om die kinderen te laten ervaren hoe het is om op een instrument te spelen. Inmiddels verzorgen we muzieklessen in de groepen 1 tot en met 8. Het project is continu in ontwikkeling

Blaaskaken dus, waarbij een schoolklas in tien lessen wordt gevormd tot een harmonieorkest. Aan het einde van die tien lessen wordt er een optreden verzorgd, samen met het jeugdorkest van Cadenza. Daarnaast krijgen de leerlingen het gehele jaar door muziekles. Maar ook de leerkrachten krijgen begeleiding in het toepassen van muziek in de lessen.

“Muziek heeft nu weer een vaste plek in het onderwijs” vult Carla Woudstra aan. Ze was zelf in haar jeugd actief musicus en speelt klarinet. De muziekverenigingen anno 2022 zitten in een geheel ander organisatorisch en muzikaal jasje dan ‘vroeger’. Juist door projecten zoals beschreven wordt dat des te meer getoond. “Muziekverenigingen zijn hip en echt van deze tijd” aldus Tjeerd. Carla vervolgt: “Door de samenwerking met Cadenza voegen wij iets toe aan het binnen schoolse muziekonderwijs en slaan daarmee een brug met het buitenschoolse aanbod in het dorp. Vanuit Cadenza hebben we de specialisaties op de diverse instrumenten en in overleg met de leerkrachten bepalen we de inhoud van de overige lessen om zo samen het muziekonderwijs vorm te geven.”

De muzikale beleving van de ouders
Zaterdag 9 april was er een concert van Cadenza, waarbij ook de kinderen deelnamen om alvast een goede generale te hebben voor het concert van 16 mei. Hoe geweldig is het om als jonge leerling te mogen plaatsnemen op een echt podium? Tjeerd: “Het is voor veel mensen/ouders de eerste kennismaking met de lokale muziekvereniging, in dit geval Cadenza. Ook voor hen was het een prachtige ervaring om via hun kind in aanraking te komen met muziek en de beleving ervan.”

Paleis Het Loo
Carla legt uit, dat door Corona voor dit jaar de groepen 5 en 6 zijn samengevoegd in het blaaskakenproject. Dat zijn ook de groepen die op 16 mei mee gaan doen aan het concert op paleis Het Loo. Er doen 1000 schoolkinderen uit Gelderland mee aan het concert, zowel instrumentaal als zang. Samen vormen zij de grootste band van Gelderland. Bijzonder dat 250 kinderen daarvan afkomstig zijn van de Martinusschool, De Kleine Wereld, De Wingerd én de jeugdorkesten van Cadenza. Ook het slagwerkensemble speelt mee. “We hebben een B en C jeugdorkest” legt Tjeerd uit. “Al kun je maar één noot spelen, dan ben je welkom om mee te spelen in het C Orkest. Sámen muziek maken en sámen plezier hebben!”

“Kinderen die wat verder zijn helpen anderen en dat is een leuke samenwerking” vertelt Carla vol trots. “Met het zingen gaat het andersom, dan zijn er weer kinderen die de tekst uit het hoofd weten zodat anderen mee kunnen zingen.” De groepen gaan 16 mei met de bus naar het paleis. De kinderen en het jeugdorkest spelen dan samen met professionele musici. De muziekstukken komen overeen met wat de kinderen al in de klas hebben gedaan. Van het concert wordt een film gemaakt, want het is niet waarschijnlijk dat koningin Maxima aanwezig zal zijn tijdens het concert.

Het is een concert voor en door kinderen en daarom wordt er niet aangestuurd op publiek dat kan komen luisteren en kijken. Daarvoor is dan ook de film, die ongetwijfeld binnenkort aan heel Nederland zal worden getoond.

woensdag 11 mei 2022

Deel dit bericht