Meer strand voor naturisten Bussloo

Bussloo- In goed overleg hebben Leisurelands en de gebruikers van het naturistenstrandop Bussloo overeenstemming bereikt over de veranderingen in het gebied. De gemeente Voorst behandelde juni vorig jaar het bestemmingsplan waardoor een deel van de ligweides en één van naturisten-stranden bij de recreatiegebied Bussloo verloren zouden gaan. Naastgelegen saunacomplex Thermen Bussloo wilde daar graag uitbreiden met een nieuwe parkeerplaats. Gebruikers van het strand, de initiatiefgroep Behoud Naturistenstrand Bussloo (BNB), maakten bezwaar.

Sindsdien zijn Leisurelands, de initiatiefgroep BNB en de belangenbehartiger van naaktrecreanten in Nederland (NFN Open & Bloot) “coronaproof” met elkaar in gesprek gegaan. Afgesproken is om in de winter van 2020-2021 verschillende terreinaanpassingen te doen om de kwaliteit van het naturistenstrand te verbeteren. Zo worden twee huidige stranden aanzienlijk verruimd, en wordt er een derde strand aan de noordzijde gerealiseerd. De bomen die moeten wijken voor de uitbreiding van de parkeerplaats, worden herplant op het naturistenstrand. Leisurelands zal ook een afgesproken budget beschikbaar stellen voor nader te bepalen voorzieningen op het naturistenstrand.

Door deze afspraken hebben de gebruikers inmiddels hun bezwaar bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan ingetrokken. Iedereen erkent dat het naturistenstrand van Bussloo door de afspraken interessanter en breder bereikbaar wordt voor de vele bezoekers en verschillende bezoekersgroepen. Het naturistenstrand “De Kuiter” op Bussloo is immers het grootste naaktrecreatieterrein aan binnenwater in Nederland.

De gebruikers van het strand, NFN Open & Bloot en Leisurelands zijn blij met het transparante overleg en zullen het gesprek gaande houden. Er zal jaarlijks een gebruikersoverleg plaatsvinden waarin eventuele terreinaanpassingen en verdere kwaliteitsverbetering aan de orde komen. De partijen kijken met enthousiasme naar de zomer van 2021.

woensdag 27 januari 2021

Deel dit bericht