Nog eenmaal actie voor behoud zorg op De Benring: Wij zijn Voorst!

Voorst- Gezamenlijk heeft het dorp Voorst nog een keer alles uit de kast gehaald om het Zorgkantoor te overreden, om de zorg op de Benring te continueren. Dinsdagmiddag (gisteren) diende het kort geding in Zwolle om in ieder geval uitstel te krijgen van de verhuisdatum van 1 augustus. Woonzorgcoöperatie, Habion, de gemeente Voorst en cliënten en bewoners van De Benring, maar ook alle andere dorpsbewoners trokken samen ten strijde om nog eens goed te laten zien en horen hoe Voorst denkt over de weigering van het Zorgkantoor, om het contract van de nieuwe zorgaanbieder goed te keuren.

Vele pogingen om te overleggen met het Zorgkantoor zijn mislukt. De gemeente Voorst heeft inmiddels een dringende brief naar het ministerie van Volksgezondheid gestuurd, waarin minister De Jonge gevraagd wordt in te grijpen in deze kwestie. De Woonzorgcoöperatie heeft een kort geding aangespannen.

Steun
Op de avond voor het kort geding kreeg De Benring steun van de Voorster boeren, die na een oproep spontaan met hun tractors aantraden om een protesttocht door het dorp te rijden. Maar liefst 115 tractoren meldden zich. Politie en verkeersregelaars werden ingeschakeld om een en andere goed te laten verlopen. Bij De Benring werd symbolisch een ‘barricade’ gevormd door de tractoren, om te beletten dat de ouderen moeten vertrekken. Van het gebouw was geen raam onbedekt, overal hingen spandoeken met de meest creatieve teksten.

De hele maandag werd koortsachtig gewerkt aan bijna honderd spandoeken en protestborden, die door de tractoren meegevoerd werden in de korte optocht, waarbij het hele dorp was uitgelopen.

Henrie Kloosterboer, benadrukte namens de boeren dat zij het belangrijk vinden dat het platteland leefbaar blijft. “Daar hoort ook bij, dat als je in het dorp oud wilt worden, dat mogelijk moet zijn en blijven.”

Woonzorg-voorzitter Franz Roos bedankte de aanwezigen voor al hun steun. “Het is hartverwarmend om te zien. En laten we vooral niet vergeten dat het niet alleen om de zes personen gaat, waar steeds over gerept wordt, maar voor de komende jaren om 30 plaatsen! We hebben hier laten zien: Wij zijn Voorst!”

Wethouder Vrijhoef tenslotte: “Met deze geweldige opkomst heeft Voorst een duidelijk signaal afgegeven. Deze voorziening moet hier blijven. Daar heeft Voorst recht op!”

Gestructureerd en kalm liep het plein weer leeg en keerden de tractoren heel wat minder luidruchtig huiswaarts.

woensdag 22 juli

Deel dit bericht