Ontmoeting met Nieuwkomers

TWELLO.-Op zondag 6 oktober vindt er weer een ontmoeting en lunch plaats in de Dorpskerk Twello met nieuwkomers. Statushouders of vluchtelingen die nog niet zo lang in Twello wonen. De Protestantse Gemeente Twello wil graag een zorgzame kerk zijn en zich ook als kerkelijke gemeente in het dorp Twello laten zien. Na de vorige succesvolle ontmoeting hebben we afgesproken dat er een vervolg zou komen. Op 6 oktober na de dienst van die ochtend vanaf ong. 11.45 tot 13.30 uur organiseert de kerk een lunch van en voor gemeenteleden met nieuwkomers. Adres is Dorpsstraat 10 in Twello. Doel: verbindingen leggen tussen kerkleden en nieuwkomers zodat ze elkaar leren kennen en de nieuwkomers zich welkom voelen. Om deze mensen te benaderen en uit te nodigen wordt contact gelegd met o.a vluchtelingenwerk en (vrouwen)praatgroepen. Er is tijd voor kennismaking en ontmoeting met elkaar. We gaan samen eten. De hapjes worden voor een deel verzorgd door de gasten. Na de lunch (halal) willen we met elkaar muziek maken, zingen onder leiding van Eef Poelma, dirigent van Twello Vocaal. Voor de kinderen zijn er spelletjes aanwezig. U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze lunch! Het is niet nodig van tevoren aan te melden.

Info via 06-46166193 of henk-jan@meestergeertshuis.nl

woensdag 2 oktober

Deel dit bericht