Ontmoetingsplekken, tegen eenzaamheid en voor preventie

Twello- Maandag 6 november deelden de lokale ontmoetingsplekken De Benring, Trefpunt Duistervoorde en Mens en Welzijn Voorst hun opgedane kennis tijdens het dorpenplatform van de gemeente Voorst. De afgelopen 2 jaar startten zij een traject met behulp van het VSB fonds met als doel hun ontmoetingsplek buurtverbindend te maken.

De avond werd ingeleid door Lex Staal, directeurbestuurder van Sociaal Werk Nederland. Hij bracht een uitgebreid, interessant betoog hoe gemeenschappen kunnen samenwerken. De overheid laat het steeds meer afweten en regio’s dienen zelf de samenwerking steeds meer op te pakken. Ook de rol van de gemeente werd belicht hoe deze is getransformeerd van externe partij naar een samenwerkingspartner.

We dienen om te kijken naar elkaar. Sociale verbinding geeft bestaanszekerheid.

Durf elkaar een hulpvraag te stellen en communiceer als gelijkwaardigen “niemand is de baas”. Ieder heeft recht op eenzelfde bestaanszekerheid.

De avond stond onder leiding van Mariëtte Klein Kranenberg van het VSB fonds die de avond op voortreffelijke wijze begeleidde. Zij vroeg aanwezige dorpscontactpersonen en overige belangstellenden naar hun ervaringen m.b.t. buurtverbindingen. Waarna Ton Simons van het Trefpunt, Franz Roos van de Benring en Roel Terwijn van Mens en Welzijn hun ervaringen van de afgelopen twee jaar met de ruim 50 belangstellenden deelden.

Doel van de ontmoetingsplekken is enerzijds een antwoord te bieden op het gebied van eenzaamheid, samen koffie te drinken, samen activiteiten uitvoeren. Daarnaast heeft deze ontmoeting, het samenzijn met anderen, het voordeel dat men uit de sleur van eenzaamheid komt, uit huis komt en door de sociale contacten zich beter gaat voelen en daarmee gezonder wordt en minder beroep hoeft te doen op de gezondheidszorg.

Om deze doelen te bereiken diende er samengewerkt te worden tussen vrijwilligers en professionals. Er diende gezocht te worden naar een chemie, het geen gepaard ging met vallen en opstaan. Duidelijk werd dat versterken en verdiepen van de samenwerking tussen bewoners, vrijwilligers en professionals belangrijk is. Naar elkaar omzien en informatie uitwisselen versterkt de band en het vertrouwen in elkaar. Bewoners vormen de basis van de gemeenschap, professionals, zoals een buurtmaker, zijn in staat daar iets aan toe te voegen, vrijwilligers zijn de kern van veel sociaal werk.

Verbondenheid met elkaar werd bereikt hetgeen zich onder meer uitte in het elkaar gedag zeggen, elkaars namen kennen, merken dat iemand het moeilijk heeft en vragen hoe het gaat. Betrokkenheid tonen en laten voelen verbindt.

Aan het einde van de avond werden vertegenwoordigers van ontmoetingsplekken uit andere dorpen uitgenodigd een kijkje te komen nemen op de Benring, Mens en Welzijn en Trefpunt Duistervoorde. Deze avond zorgde voor verbinding tussen de dorpen. Samen werken naar het groeien van de ontmoetingsplekken.

De ontmoetingsplekken De Benring, Mens en Welzijn en Trefpunt Duistervoorde kennen inmiddels vele activiteiten, welke steeds meer bezocht worden. Nieuwe plannen worden voortdurend bedacht.

Een kijkje komen nemen is zeer de moeite waard. Iedereen is altijd van harte welkom.

Samenzijn verbindt en maakt gelukkiger en gezonder.

woensdag 15 november 2023

Deel dit bericht