Open dagen Zone.college Twello (voorheen AOC Oost)

TWELLO- In de volksmond heet de school vaak nog het AOC maar tegenwoordig heet de school Zone.college Twello. De school heeft een afdeling vmbo en mbo niveau 2 en organiseert weer ‘open dagen’. De naamswijziging is ingevoerd nadat de school is gefuseerd met de AOC De Groene Welle in Zwolle De bezoekdagen voor de nieuwe leerlingen, studenten en hun ouders zijn vrijdag 24 januari van 15.30 - 20.30 uur en zaterdag 25 januari van 10.00 tot 12.30 uur. De school bevindt zich achter het gemeentehuis in Twello aan de Meester Zwiersweg 4.

Open Dagen

Tijdens de open dagen op vrijdag en zaterdag kunnen toekomstige leerlingen en studenten en hun ouders kennismaken met de school en de praktische vakken en het groene onderwijs beleven.

Naast docenten zullen er ook veel leerlingen aanwezig zijn om hun ervaringen met de school te vertellen. Er zullen demonstraties en shows worden gegeven zoals: een valkeniersshow, schapen scheren, boeketten maken, tuinaanleg en nog veel meer. Natuurlijk zal er fraai bloemwerk te bewonderen zijn uit de Creatieve Wereld of gemaakt door de eerlingen die het keuzevak “bloemwerk” volgen. Alleen het bezoeken van de Open dagen met uw kinderen is al een feest.

VMBO

In de onderbouw van het vmbo worden diverse leerwegen aangeboden waarin de leerlingen theorievakken krijgen, maar ook een aantal “groene” vakken waarbij de leerlingen werken met bloemen, planten, dieren, voeding en technische vakken. Na afronding van het vmbo (12-16 jaar) gaan leerlingen door op een school voor Middelbaar Beroeps Onderwijs naar keuze. Dit kan een “groene” vervolgopleiding zijn, maar ook een ROC in een heel andere richting, omdat de algemene vakken het mogelijk maken door te stromen naar andere beroepsopleidingen. Met vmbo-Groen kun je dus alle kanten op. In het vmbo-groen kunnen alle diploma’s die er binnen het vmbo bestaan, worden behaald. Leerlingen uit de Gemengde Leerweg kunnen doorstromen naar het havo wanneer zij bij ons ook een TL/mavo-diploma behalen met een extra vak.

Groene Lyceum

Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die minimaal een havo-advies krijgen van de basisschool en een praktische instelling hebben en niet alleen theorievakken willen maar ook in de praktijk willen leren. In 6 jaar tijd volgen deze leerlingen een opleiding die wordt afgesloten met een mbo-niveau 4 diploma. Halverwege behalen de leerlingen ook nog een TL/mavo-diploma. Na het volgen van deze route kunnen zij in zes jaar tijd doorstromen in het hbo. Tijdens de open dagen kunnen de ouders en leerlingen uit groep 7 en 8 terecht bij mevr. De Haas en de heer Denissen.

Vanaf leerjaar drie in het vmbo “werelden” en “keuzevakken”

De leerlingen kunnen straks in leerjaar 3 kiezen uit maar liefst vijf verschillende “werelden” allemaal in onze groene omgeving. De namen van de werelden spreken voor zich: actieve wereld, creatieve wereld, gezonde wereld, groen technische wereld en de levende wereld.

Alsof het niet genoeg is, kunnen de leerlingen ook nog kiezen uit beroepsgerichte keuzevakken. Zij hebben de keuze uit 13 beroepsgerichte keuzevakken. Het houden van dieren, gezonde dieren , bloemwerk, presentatie & styling, tuinontwerp & aanleg, werken in tuin & landschap, voeding, het groene machinepark, sport & bewegen, ondernemen, dagbesteding, EHBO, webshop, booglassen. Kortom een breed scala aan vakken waardoor de leerlingen zich goed kunnen voorbereiden op de keuze voor een passende vervolgopleiding.

Vakmanschapsroute

Het is ook mogelijk om vanaf leerjaar 3 de Vakmanschapsroute te volgen. Een opleiding voor vmbo-leerlingen die afgesloten wordt met een mbo niveau 2-diploma. Deze route is met name geschikt voor jongeren die een groene opleiding willen volgen richting beroepen in de dierverzorging, bloemsierkunst, veehouderij en groenvoorziening/hovenier. Met extra ruimte voor stage, praktijklessen en individuele coaching een stevige route naar een baan of naar mbo niveau 3. Bij voldoende capaciteiten en inzet is het mogelijk deze opleiding versneld te doorlopen, waardoor het diploma een jaar eerder behaald kan worden. Tijdens de open dagen kunnen ouders en leerlingen met vragen terecht bij de heer Brouwer en bij de heer Wiggers.

MBO

Na het vmbo gaan de leerlingen een mbo-opleiding volgen en leerlingen van de gemengde leerweg (diploma theoretische leerweg) kunnen ook verder op de havo. Het vakkenpakket in de bovenbouw van het vmbo is zo samengesteld dat uitstroom naar alle sectoren in het MBO mogelijk is.

Een bezoek aan de open dagen is een mooie gelegenheid de school te bekijken en informatie in te winnen over de talrijke mogelijkheden. Voor verdere informatie zie www.zone.college of telefoonnummer 088-2620800

Open Dagen Zone.college Twello :

Op vrijdag 24 januari van 15.30 tot 20.30 uur en zaterdag 25 januari van 10.00 tot 12.30 uur.

woensdag 15 januari

Deel dit bericht