Opheffing gemeentewerf Twello en intrekking destructieverordening 1997

Tot de formele sluiting van de gemeentewerf, gevestigd op het adres Jupiter 2 in Twello, konden dode gezelschapsdieren als honden, katten en andersoortige huisdieren naar de werf worden gebracht. Kadavers van de in openbare ruimten aangetroffen hobbydieren, zoals pony’s, geiten en schapen, waarvan de eigenaar niet bekend is, werden door medewerkers van de gemeente opgehaald en naar de gemeentewerf gebracht. Van daaruit werden de dieren opgehaald door de destructiedienst.

Door Jos Bosch

Een niet alledaags onderwerp, het aanbieden van dode gezelschaps- of hobbydieren. Reden temeer om navraag te doen over de op handen zijnde veranderingen in de regelgeving en werkwijze in de gemeente Voorst. Veel Nederlanders hebben dieren in of om het huis. Honden en katten spreken het meest tot de verbeelding wanneer we spreken over gezelschapsdieren. Geiten, bokken, schapen en pony’s zijn de meest bekende onder de hobbydieren.

Tot voor kort konden dode gezelschapsdieren naar de gemeentewerf worden gebracht. Daarnaast mogen deze dieren in de eigen tuin of op eigen grond worden begraven, mits de volksgezondheid daardoor niet in het geding komt. Andere mogelijkheden zijn een dierenbegraafplaats, crematie of achterlaten bij een dierenarts. Zelfs het opzetten van dode dieren gebeurt steeds vaker.

Gemeenten hebben op grond van de Wet dieren uitsluitend de taak om te zorgen voor een inzamellocatie. Die nieuwe locatie zal komen te liggen aan Withagenweg 16a in Wilp-Achterhoek. Van de eigenaren van de overleden dieren wordt verwacht, dat ze zelf voor verwijdering zorgen en dus de dieren zelf naar de locatie brengen.

Om de nieuwe verordening te realiseren, gaat de gemeente een overeenkomst aan met een lokale ondernemer. Dode gezelschapsdieren kunnen, na het maken van een afspraak, naar de inzamellocatie worden gebracht. Dode hobbydieren (kadavers of kadaverdelen) die in openbare ruimten worden aangetroffen, worden door de exploitant van de inzamellocatie opgehaald. Voor dode gezelschapsdieren die bijvoorbeeld langs de weg worden gevonden, kan de dierenambulance worden gebeld. Mocht het dode dier van een chip zijn voorzien, dan kan de eigenaar mogelijk worden achterhaald.

woensdag 14 juli 2021

Deel dit bericht