Plan locatie Weteringstraat voor brandweer Twello door gemeenteraad afgevuurd.

‘Dit plan is opgesteld met een ongekende lef en arrogantie!’ door Jos Bosch Tweeënhalve minuut extra aanrijdtijd is een definitieve streep door de rekening van het college. De gemeenteraad stemde het toch al onbegrijpelijke plan met 18 stemmen volledig van tafel middels een motie van Fractie Suelmann, Gemeentebelangen, D66, Lijst Arend en VVD Liberaal 2000. Locatie Zuiderlaan lijkt nu dé aangewezen plek om een nieuwe kazerne te bouwen.

De huidige brandweerkazerne aan de Jupiter moet plaatsmaken voor woningbouw. In eerste aanleg werden er zes locaties bekeken, waarvan er uiteindelijk twee overbleven; Weteringstraat en Zuiderlaan. De eerstgenoemde kreeg het predicaat ‘voldoende’, de Zuiderlaan een ‘goed’. Het college koos voor de magere voldoende, waarbij een extra aanrijdtijd van tweeënhalve minuut voor lief werd genomen, ‘want het valt binnen de bandbreedte’.

‘Brandweerkazerne in een weiland’

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) stelde tijdens het Ronde Tafel Gesprek van 8 februari de locatie Weteringstraat ter discussie. Naar hun mening werd er door ambtenaren en college niet naar hen geluisterd, want de langere aanrijdtijd is niet het enige struikelblok. Vrijwilligers moeten afhaken omdat zij niet meer op tijd bij de kazerne kunnen komen, waar anderzijds ook nieuwe brandweerleden moeilijk gevonden gaan worden. ‘We bouwen een brandweerkazerne in een weiland’ was een van de kritieken tijdens de bijeenkomst. Want nieuwbouw van woningen vindt plaats in het oosten, de kazerne aan de Weteringstraat zet de brandweer buitenspel.

‘Lef en arrogantie’

“Dit plan is opgesteld met een ongekende lef en arrogantie” aldus Margret Suelmann van fractie Suelmann. Ze memoreert aan de kernachtige pleidooien van de VNOG, ondersteund door rapporten welke kennelijk geen indruk maken op het college. “Tweeëneenhalve minuut, in minder tijd dan de gemiddelde spreektijd van raadsleden, raken volledige panden en huizen verwoest, raken levens ontwricht en raken geliefden elkaar kwijt.”

“Het lijkt niet noodzakelijk om nog verder onderzoek te doen, de Zuiderlaan is op zich een afdoende locatie” aldus Paul Jonkman van D66. Een krachtige conclusie welke eenvoudig samenvat, wat ieder weldenkende burger allang kan hebben vastgesteld. Over veiligheid kun je feitelijk niet discussiëren, wanneer alle betrokken instanties en deskundigen ‘nee’ roepen én daarbij; er is een heel goed alternatief!

Sporters aan de Zuiderlaan

De motie tijdens de raadsvergadering van 1 maart was helder; ten aanzien van veiligheid moet voor een locatie worden gekozen die ‘goed’ scoort en dus moet de nieuwe kazerne worden gebouwd aan de Zuiderlaan. De motie werd, met onthouding van een stem, door 18 raadsleden ondersteund. Daarmee is plan Weteringstraat definitief van de baan en kan het college zich gaan richten op een nieuwe uitdaging. Tegenstemmen zijn er immers ook, van onder meer de gebruikers van de sportvelden. Zij zien graag een verdere uitbreiding van accommodaties voor binnen- en buitensportactiviteiten en daarin past niet de ontwikkeling van een brandweerkazerne.

woensdag 10 maart 2021

Deel dit bericht