Praktisch Verkeersexamen scholieren

Leerlingen van de gemeentelijke basisscholen werden vorige week getest op hun kennis omtrent de verkeersregels. Via een door Twello uitgezette route werden ze al dan niet bespied door examinatoren, op b.v. richting aangeven, voorrang verlenen etc. Met name voor deze groep jongeren is het alsmaar toenemende verkeer uitermate belangrijk de regels te kennen en goed toe te kunnen passen.

Het praktisch Verkeersexamen is onderdeel van het totale verkeersonderwijs op de basisschool. Tijdens het VVN theoretisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. Maar verkeer is ook vooral praktijk. Verkeer leer je niet alleen uit een boekje. Tijdens het praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen en daardoor veilig fietsen. Leerlingen die én theoretisch én praktisch verkeersonderwijs hebben gehad op school, zijn goed voorbereid op het praktisch Verkeersexamen. Deelname aan het praktisch Verkeersexamen bevordert de aandacht voor (praktisch) verkeersonderwijs op school. Bovendien maakt het ook ouders bewuster van het belang van verkeersonderwijs, veilig gedrag van hun kinderen in het verkeer, en het belang van een gedegen verkeersopvoeding thuis.

Het praktisch Verkeersexamen toetst het verkeersgedrag en het juist toepassen van verkeerskennis op een aantal essentiële punten. Dit gebeurt zeer gestructureerd, aan de hand van een controlelijst. Onderliggende vaardigheden zoals beheersing van de fiets (remmen, bochten nemen, etc.) en sociaal gedrag (helpen en hinderen) worden niet direct getoetst, maar zijn wel vereiste vaardigheden om het examen goed te kunnen afleggen. Het examen benadrukt impliciet het belang van fietsen als gezond en milieuvriendelijk gedrag. De fietscontrole als onderdeel van het praktisch Verkeersexamen maakt kinderen en ouders bewust van het belang van een veilige fiets.

Nog even de laatste instructies en fietscontroles alvorens de leerlingen op pad mogen voor het Praktisch Verkeersexamen.

woensdag 7 april 2021

Deel dit bericht