Samen werken in d’Olde Melkfabriek

Twello- De voorzijde van het industriële pand stond al enkele jaren leeg en dat was een doorn in het oog van menig dorpeling, terwijl het gebouw uit 1913 juist een rijke historie heeft. Vereniging Dorpsbelangen Terwolde, welke onder meer als missie heeft om de leefbaarheid in Terwolde te maximaliseren, klopte aan bij de eigenaren van het pand. Samen ontwikkelen zij vervolgens een visie en missie. Op 1 oktober aanstaande worden de deuren van d’Olde Melkfabriek geopend. Kantoren, flex- en flitsplekken met goede voorzieningen en betaalbare prijzen.

Het zijn de boeren uit het dorp die in het jaar 1912 ‘De Boerenstand’ in Terwolde oprichten. Een melkfabriek waarbij de stichters in meer coöperatieve vorm zorg dragen voor de producten én elkaar. De melkfabriek start in 1913 met produceren en doet dit tot in het jaar 1972, wanneer andere bedrijfsvormen de overhand krijgen en de melkfabriek geen bestaansrecht meer heeft.

Het gebouw krijgt na het beëindigen van de zuivelactiviteiten een nieuwe functie, namelijk die van showroom annex winkel voor de verkoop van de producten, welke worden geproduceerd door de nabijgelegen meubelfabriek Stokking. De melkfabriek wordt omgedoopt tot ‘Formulux’ en beleeft goede tijden. Aanvang jaren ’80 gaat het echter de verkeerde kant op met de meubelfabriek en in 1985 worden de deuren van Stokking én Formulux gesloten.

Een aantal ondernemers uit Terwolde heeft het lumineuze plan om een winkelcentrum te ontwikkelen in het ruime casco gebouw. Het centrum krijgt de naam ‘De Fabriek’ naar de gelijknamige en succesvolle tv-serie waar Nederland massaal voor thuis blijft. Het winkelend publiek weet in grote getale de weg te vinden naar onder andere auto’s, bloemen, kleding, schoenen en meubelen. Hoe royaal ook de totale oppervlakte van De Fabriek, voor de individuele winkels is er waarschijnlijk toch te weinig ruimte om voldoende waar uit te stallen en inkomen te genereren. Wisselingen van berdrijven vinden er plaats, maar uiteindelijk gaat de formule ter ziele.

De Grutter Slapen & Wonen is het thans nog enige bedrijf dat is gevestigd aan de Twelloseweg 79, maar het is eenzaam aan de top. De leegstand aan de voorzijde van het gebouw komt ook de gerenommeerde onderneming niet ten goede. Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Terwolde, dat in 2019 verjonging en versterking krijgt, heeft onder meer ‘leefbaarheid’ op het programma staan. Hoe tevreden is de dorpeling als inwoner, welke voorzieningen zijn er en hoe kan de leefsituatie nog verder worden verbeterd. Enkele leegstaande panden in het dorp roepen vraagtekens op voor wat betreft een toekomst en het bestuur gaat in gesprek met de huidige eigenaren; de erfgenamen van wijlen Gradus Leurink.

Al snel komen de partijen tot het plan om kleinschalige kantoor- en flexplekken te ontwikkelen. Projecten in de nabije omgeving laten zien, dat hieraan sterk behoefte is. De kleinschalige kantoren maken het betaalbaar voor huurders en de flexplekken hebben een zeer lage drempel qua kosten. Daarbij komt ook het coöperatieve weer terug in het pand, als ondernemers samen optrekken en elkaar waar mogelijk versterken in het ondernemen. Aangezien het voormalige schoolgebouw als dorpshuis de naam d’Olde Schole heeft gekregen, wordt deze lijn met d’Olde Melkfabriek voortgezet.

Juni 2020 worden de eerste bouwwerkzaamheden gestart. En zoals dat gaat met projecten, staat er altijd meer werk om het hoekje dan zichtbaar is. Ook ontstaan er gedurende de ontwikkeling nieuwe ideeën welke tegelijk verbeteringen zullen zijn en dus worden doorgevoerd. Het maakt, dat d’Olde Melkfabriek op 1 oktober 2020 officieel de deuren opent. Ruim een eeuw na het ontstaan, is er wederom volop eigentijds leven in de brouwerij.

Wie meer wil weten of interesse heeft in het huren van werkruimte, kan de website www.doldemelkfabriek.nl bezoeken, het contactformulier invullen of bellen met nummer 0571-215000.

woensdag 23 september

Deel dit bericht