SGP Tweede Kamerlid Chris Stoffer trekt volle zaal met lezing over Energietransitie in De Arend Nijb

Nijbroek- 'Laten we allemaal onze verantwoording nemen door een bijdrage te leveren aan het verminderen van het gebruik van fossiele brandstof, maar laten we ons niet blindstaren op alleen wind en zonenergie.”

De heer Stoffer vertelde ons dat het gebruik van zon en wind in Nederland minder rendeert dan we zouden denken. Daardoor is altijd nog fossiele brandstof nodig om bij wind- en zonvrije dagen de energiebehoefte te voorzien.

Grote zonnevelden in buitengebieden leveren voor de bewoners en het landschap veel nadelige gevolgen op de voordelen komen vooral terecht bij de leveranciers van de energie. De SGP pleit daarom ook voor alternatieven naast zon en windenergie. Energie uit water, uit mest of andere vormen van biomassa die in landbouwgebieden ruim aanwezig is. Er zijn in Nederland diverse lokale initiatieven van agrariërs die energie opwekken uit mest.

Vanuit de zaal kwamen kritische vragen over het beleid van de regering met het plaatsen van windmolens en de schadelijke effecten van de slagschaduw en het laagfrequente geluid.

Op de bijeenkomst van 10 juni kwamen veel belangstellenden af.

Arco Hak

woensdag 29 juni 2022

Deel dit bericht